“Medus brokastis” bērnudārzniekiem

To, ka bite ir čakls un vērtīgs kukainis zina ikviens Vecpiebalgas bērnudārznieks, jo ik gadu novembrī šeit ciemojas bitenieces Lilita Plūme un Vija Tetere, bet šogad arī Iveta Ozola, atgādinot, ko labu dara bites, kā vāc medu, kādus vērtīgus produktus vēl iegūstam, pateicoties bišu un bitenieku čaklumam. Pirmo gadu bitenieces aicināja visus bērnus un vecākus iesaistīties radošo darbu konkursā, kurā uzvarētājus noteica mākslas skolas absolventes Kate Antone un Marta Asare. Tie bija Jēkabs un Krišjānis Kalēji, Izabella Reiniece un Šērlija Broka. Par radošo darbu bērni saņēma medainas balvas no bišu saimju īpašniecēm. Kad visi bija noskatījušies video par bišu dzīvi, aptaustījuši, izsmaržojuši, nogaršojuši dažādos bišu produktus, katrs bērns un bērnudārza darbinieks saņēma īpašu ar bitīti rotātu medus burciņu. Paldies bitēm par medus vākšanu, bet biteniecēm par darbu un dāsno sirdi!