Patriotu nedēļa bērnudārzā

Bērnudārzā bērni apgūst ne tikai burtus un ciparus, ne tikai prasmes sadzīvot vienam ar otru, ne tikai rūpēties par savam lietām, bet arī zināt, cienīt un  godāt savu ģimeni, savu pagastu un zemi. Tā 12. novembra rīta vidusskolas jaunsargu vadība devāmies lapu gājienā, skanot ” Div’ dūjiņām” un “Ai, bāliņi…”, karogiem plīvojot un mazajām kājiņām pa rudens lapām čāpojot. Skolas sporta laukumā bija sagatavoti vairāki sportiski uzdevumi, lai bērni augtu veseli un spēcīgi par prieku sev, savai ģimenei un Latvijai. Visu nedēļu bērni uzzināja daudz jauna par savu zemi, mācījās dzejoļus, zīmēja, darināja apsveikumus un pat gatavoja tortes. Piektdien bija svētku kulminācija, kad visi devās pa bērnudārzu uz 5 dažādām stacijām. Pirmajā ” Esi priecīgs Latvijā!” bija foto  stūrītis ar rakstainiem cimdiem un latviešu tautas rotaļas, otrajā ” Esi zinošs Latvijā!” bija jāizspēlē dažādas spēles par mūsu novadu, nākamajā ” Esi čaklas Latvijā!” jāstrādā ar seniem darbarīkiem, tad ” Esi vesels Latvijā!” jāvingro ar sporta skolotāju Līgu, bet, nonākot lasītavā, pieturā ” Esi latvisks Latvijā!” jānoskatās multfilma par Latviju un jānogaršo latviskais kārums- medusmaize. Kad visi darbi bija padarīti, svētku dalībnieki satikās zālē, lai noklausītos 1.klases un ” Pūces skolas” sagatavoto apsveikumu, cienātos ar kliņģeri un priecātos par mūsu Latviju!