Miķeļdienas mandalas

Miķeļdiena ir rudens saulgriežu svētki, kurus svinam 29. septembrī. Miķeļi ir diena, kad gandrīz visai ražai jābūt zem jumta.

3. un 1.klases skolēni savas mājas pagalmā vai kādā citā vietā izveidoja Miķeļdienas mandalas no saviem izaudzētajiem dārzeņiem, augļiem un citiem dabas materiāliem.

Dabā esam sastapuši mandalas pamatformu – apli ar centru! Mēs sastopam mandalas katru dienu un visur. Mēs redzam apļus ūdenī, ziedus pļavās, rasas pilienus, zirnekļu tīklu, sauli, zvaigznes, apaļu galdu ar vāzi vidū, ciparnīcu uz pulksteņa, mūsu acis att. Mandalas atspoguļo dabu, tās likumus, simbolizē visu pasauli.