Projekts “Neklusē”

Lai mobingu mazinātu un preventīvi novērstu, būtiska ir sadarbība starp skolēniem, vecākiem un skolas personālu. 2021./2022.m.g. sociālais projekts „Neklusē” sadarbojas ar 54 izglītības iestādēm Latvijā.
29.septembrī Vecpiebalgas vidusskolas skolēni pievienojās kopējai sociālā projekta ,,Neklusē’’ klases audzināšanas stundai, kurā risinājās saruna starp projekta līdzautori Mariku Andžāni, jauniešu vidū pazīstamo blogeri Niklāvu Mičuli un Latvijā pazīstamāko pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu.

Sarunas laikā tika meklētas atbildes uz jauniešiem tik aktuāliem jautājumiem:
– kā uzturēt sevi gan fiziski, gan emocionāli labā formā?
– kādēļ jāciena un jāsadarbojas ar klases biedriem un skolas biedriem?
– joks, strīds, mobings – kāda ir atšķirība?
– kā rīkoties mobinga situācijās?