Noslēguma darbi un izlaidums

Bez izpausmes veidiem, kā mūzika, māksla, daiļliteratūra, teātris, deja un citām mākslas formām, pasaule būtu tukša. Mākslai mūsu dzīvē ir ārkārtīgi liela nozīme, tā izkopj ikviena cilvēka personību. Jau no tālās senatnes tā ļauj izpaust savas emocijas, domas un sajūtas par apkārtējo vidi, par cilvēkiem un par mūsu sabiedrību kopumā. Māksla tiek izmantota kā vienkāršs veids, lai pievērstu apkārtējo uzmanību kādam noteiktam mērķim, problēmai un to risinājumam. Profesionālā ievirze ir sākums un pamats profesionālam attīstības ceļam.

  • Roku leļļu komplekts „Spēlēsim teātri!”
  • Sienas dekors „Augļi”
  • Aktivitāšu komplekts sīkās motorikas atjaunošanai un uzlabošanai fizioterapijas pacientiem „Ikdiena”
  • Vides dekors „Sajūtu taureņi”
  • Ārvides dekori „Rakstu zīmes”

Šādus noslēguma darbus par sev aktuālām un sabiedrībai nozīmīgām tēmām 2021./2022.m.g. noslēgumā izstrādāja piecas profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēknes: Līva Beikule, Annija Līna Berķe, Ance Paeglīte, Krista Žeiba un Marija Liāna Gabrāne. Darbu izstrādes process norisinājās no marta līdz jūnijam. 14.jūnijā komisijas, skolas vadības un pieaicināto pārstāvju priekšā notika visu radošo darbu aizstāvēšana. Saulainajā 15.jūnija dienā, pagalmā zem kuplā bērza, tika svinēts mācību noslēgums – izlaidums, kurā absolventes klātesošos iepazīstināja ar paveikto, aicināja tuvāk aplūkot noslēguma darbu izstādi, kabatā ielika pašu gatavotās veiksmes pogas un saņēma savu pirmo izglītības dokumentu. Klausoties skanīgajā ģitārspēlē un duetā ( Kintija Krastiņa un Jānis Roberts Krams), visiem mirdzēja acis no saules, prieka un gandarījuma par padarīto. Lai šīs sajūtas motivē iet tālāk un censties vēl vairāk!

 

Programmas vadītāja Iveta Ērgle