Olimpiāžu diena sākumskolā

15.02.2019. sākumskolas skolēniem norisinājās olimpiāžu diena. Tās laikā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savus spēkus olimpiāžu uzdevumu risināšanā divās kombinētajās olimpiādēs – latviešu  valodā + dabaszinībās un matemātikā + sociālajās zinībās. Noslēgumā norisinājās labāko apbalvošana katrā klasē.

Liels paldies vecākiem, kas atrada laiku, lai piedalītos gan vadot olimpiādi,  gan labojot darbus!
Rakstu sagatavoja: Monta Gavare