Olimpiskā diena

23.septembra rītā visi pulcējās skolas pagalmā uz Olimpiskās dienas rīta rosmi. Pēcpusdienā kalšu komandas devās foto orientēšanās skrējienā Vecpiebalgas ciema teritorijā.