Sākumskolas mācību ekskursija

Jau sesto gadu Vecpiebalgas vidusskolā sākumskolas skolēni un skolotāji piedalās “Latvijas valsts meži” rīkotajā vides izglītības programmā “MammaDaba”, apmeklējot dažādus ar vidi saistītus izglītojošus objektus.

Šogad 21.septembrī mēs iepazināmies ar Vijciema čiekuru kalti. Bērni uzzināja, kā tiek vākti čiekuri īpaši šim nolūkam audzētās plantācijās, kā tie tiek kaltēti un kā tiek apstrādātas sēklas, no kurām izaug jaunie stādītie kociņi mūsu mežos,

Ar īpašu interesi skolēni pētīja čiekuru kaltes aprīkojumu, izmēģināja roku čiekuru maisu pacelšanā un kaltējamo režģu grozīšanā.