Par skolēnu testēšanu janvārī

Saskaņā ar Veselības inspekcijas un Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumiem janvārī tiek īstenota jauna testēšanas kārtība (skatīt zemāk tabulu).

 

Skolēni
Svētdiena
Otrdiena
Ceturtdiena
 

Nevakcinētie,

nepārslimojušie

 

 

Mājās

veic paštestu

 

Mājās

veic paštestu

 

Skolā veic

pūla testu

 

Vakcinētie,

pārslimojušie

 

 

Mājās

veic paštestu

   

Mājās

veic paštestu

 

Katru piektdienu (sākot ar 07.01.22.) klases audzinātājs katram skolēnam izsniedz 2 paštestus līdznešanai uz mājām.

Skolēns/ skolēna vecāks informē klases audzinātāju par paštesta rezultātu līdz noteiktās darbadienas (saskaņā ar grafiku – pirmdienas, otrdienas/ ceturtdienas) plkst. 8:00.

Izglītības procesā drīkst piedalīties tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Ja testa rezultāts pozitīvs, jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāveic apstiprinošais RNS tests.

Vakcinētie skolēni kontaktpersonu statusā karantīnas vietā 7 dienu garumā ik dienu veic paštestu.  

 

Instrukcija paštestiem no lielajiem (kopējiem) iepakojumiem