Parlamenta vēlēšanas

Š.g. 22.septembrī notika 8.- 12. klases izglītojamo pašpārvaldes vēlēšanas. Pirmo reizi tās notika attālināti-tiešsaistē.  Uz pašpārvaldes amatu kandidēja viena komanda. Sākumā skolēni un skolotāji tika iepazīstināti ar pagājušā gada padarītajiem darbiem.

Topošā  pašpārvalde parādīja īsu video, kurā iepazīstināja ar sevi un saviem mērķiem. Noskatoties šo video, skolēniem tika dota iespēja uzdot jautājumus pašpārvaldes kandidātiem. Pēc atbilžu sniegšanas sākās balsošana.

Apkopojot balsošanas rezultātus pašpārvalde tika ievēlēta ar 50 balsīm par un  pret – nebija.

Amatu sadalījums:

Skolēnu pašpārvaldes vadītāja –  Marta Logina – Pundure, 12.klase

Skolēnu pašpārvaldes vadītājas vietniece – Agnese Volmane, 9. klase

Sporta grupas vadītājs – Mariuss Silovs, 10. klase

Sporta grupas vadītāja vietnieks – Linards Ločmelis, 9. klase

Izglītības grupas vadītāja – Megija Biķerniece, 9. klase

Izglītības grupas vadītājas vietniece – Melisa Polīna Stepāne, 11. klase

Informācijas grupas vadītāja – Marta Agnese Asare, 12. klase

Informācijas grupas vadītājas vietniece – Signe Lāsma Strazdiņa, 12. klase

Kultūras grupas vadītājs – Ernests Biķernieks, 12. klase

Kultūras grupas vadītāja vietniece – Sintija Briede, 10. klase