Pašpārvaldes aktivitātes pirms Lieldienām

Zaļajā ceturtdienā (14.aprīlī) Lieldienu Zaķis un viņa palīgi zaķēni un Cālis ciemojās 1.-4.klasē.

Lieldienu Zaķis un viņa palīgi bija sagatavojuši dažādus interesantus uzdevumus. Vispirms bija jāsaliek puzle no mazām, krāsainām attēlu daļām. Izveidojās  krāsaini Lieldienu attēli.  Darba  lapā jāatrod un jāsaskaita Lieldienu olas un krāsainie grozi. Ar lielu interesi darbojās olu krāsošanas un dekorēšanas aktivitātē. Olas varēja nokrāsot visdažādākajās krāsās, veidot mazos dekupāžas darbus.

1.klases skolēni Lieldienu Zaķi sagaidīja ar pašsacerētu dzejoli latviešu valodas  stundā

Lieldienu Zaķis

Zibenīgi ātrs,

Acīgs un apzinīgs,

Ķepainis, ļipainis,

Interesants un interaktīvs

                            SUPERZAĶIS.

Lieldienu nedēļā 2.klasē apgūstamās mācību vielas uzdevumi tika pakārtoti Lieldienu tematikai – veidotas olas – klases dekorācijas dažādās tehnikās un no dažādiem materiāliem, iepazītas latviešu tautasdziesmas un sakāmvārdi, spēlēta interaktīvā spēle “Ko tu zini par Lieldienām”.

3.klases skolēni viktorīnā atkārtoja Lieldienu tradīcijas un ticējumus. Grupu darbā minēja mīklas, uzzināja par svētku svinēšanu citās zemēs un attapīgi veica dažādus uzdevumus. Skolēni skandēja tautasdziesmas. Klasē veidoja svētku kompozīciju, radoši gatavoja Lieldienu zaķus un apsveikumus.

Ar aizrautību 4.klases skolēni piedalījās skolēnu pašpārvaldes organizētajās Lieldienu aktivitātēs. Pirms tam klases stundā ,,Manas Lieldienu tradīcijas” skaitīja tautas dziesmas, teica ticējumus, nosauca tradicionālos Lieldienu ēdienus un stāstīja, kā šie svētki tiek svinēti katra ģimenē.

Paldies Lieldienu Zaķim un viņa palīgiem ( skolēnu pašpārvaldei)  par noorganizētajām Lieldienu aktivitātēm. Daudzi pirmklasnieki teica: ,,Šī ir viena no manām mīļākajām un jaukākajām dienām, jo satiku Lieldienu Zaķi!”