Ēnu diena 2022. Vecpiebalgas vidusskolas skolēniem

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Pēc divu gadu pārtraukuma 6. aprīlī atkal notika Junior Achievement Latvia (JA Latvia) rīkotā karjeras izglītības programma skolēniem “Ēnu diena”. No mūsu skolas Ēnu dienā piedalījās 26 skolēni ( 7.,8..9.,11.un 12.klases). Par Ēnām skolēni bija izvēlējušies dažādu profesiju pārstāvjus:  pavāru, bibliotekāru, bārmeni/viesmīli, pirmsskolas skolotāju, policistu, Dabas aizsardzības pārvaldes vecāko ekspertu, ugunsdzēsēju glābēju, mazā biznesa pārvaldes vadītāju, Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i., fotogrāfu. Katrs ēnotājs uzzināja ko jaunu, un daži pat vēlas būt šīs profesijas pārstāvji.

Aprīlis mūsu skolā ir karjeras mēnesis.  Skolas pašpārvalde organizēja visiem skolēniem un skolotājiem profesiju nedēļu. Katram bija iespēja  iekļaut savā apģērbā noteikto dienas  tematiku, nosūtīt skolas pašpārvaldei klases uzņemto foto.   Pirmdien –medicīnas darbinieki;  otrdien –  biznesmeņi; trešdien – mākslinieki;  ceturtdien –  pārdevēji; piektdiena – FIB aģenti.