Erasmus+ projekts „Empowered in Inclusion” („Stiprāki iekļaujot”)

 

Vecpiebalgas vidusskola ir uzsākusi dalību starptautiskajā projektā „Empowered in Inclusion”  ERASMUS+ programmas ietvaros. Projekts ilgs no 01.03.2022. līdz 01.09.2023. un tajā mūsu skola sadarbosies ar skolām no Igaunijas (koordinatori), Spānijas un Turcijas.

Projekta pamattēma ir Iekļaujošā izglītība un tā mērķis ir pieredzes apmaiņa ar citu skolu skolotājiem un darbiniekiem, lai dalītos ar mūsu zināšanām un pieredzi šajā jautājumā, kā arī, lai smeltos jaunas idejas un redzējumu, kuru varētu ieviest skolas ikdienā, lai skolas vidi un mācību procesu padarītu ikvienam skolēnam pieejamāku ņemot vērā katra skolēna individuālās vajadzības un iespējas.

Projekta laikā plānotas vizītes uz dalībvalstīm – pirmā no tām būs jau š.g. maijā uz Spāniju, bet septembra beigās uzņemsim dalībvalstu pārstāvjus pie sevis šeit Vecpiebalgā. Nākošā gada janvārī dalībvalstis tiksies Igaunijā, bet aprīlī – Turcijā. Katrā vizītē 3 – 4 pārstāvji (skolotāji un skolu darbinieki) no katras dalībvalsts tiksies, lai mācītos, diskutētu, vērotu, kā uzņemošajā skolā tiek realizēta iekļaujošā izglītība – gan skolēniem ar speciālajām vajadzībām, gan imigrantiem.