Paulam Putniņam veltīta literārā stunda

1.decembrī apritēja četri gadi, kopš mūžībā devies mūsu novadnieks Pauls Putniņš – dramaturgs, publicists un politiķis. Lai pieminētu šo izcilo personību, 12.klase kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Ilonu Strelkovu 8.-11.klases skolēniem vadīja dramaturgam veltītu literāro stundu.

Nodarbībā tika aktualizēts Paula Putniņa devums Vecpiebalgas vidusskolai, Piebalgai un Latvijai. Klātesošie skolēni uzzināja, ka dramaturgs ir staigājis pa šiem pašiem gaiteņiem, pa kuriem šodien staigā viņi, jo 1957.gadā absolvēja Vecpiebalgas vidusskolu. Daudzus gadus bijis Ata Kronvalda literārās prēmijas konkursa žūrijas komisijas loceklis un skolotājas Adīnas Ķirškalnes literārā konkursa mecenāts. Pauls Putniņš veicinājis Piebalgas novada kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, aktualizēšanu un popularizēšanu. Dramatizējis brāļu Kaudzīšu romānu “Mērnieku laiki” un līdzdarbojies tās brīvdabas izrādes organizēšanā Alauksta estrādē. Sniedzis atbalstu kultūrvēsturisku pieminekļu un piemiņas vietu izveidē (piemēram, skulptūra “Mērnieku laiku” Lienai Uguns kapos, Andreja Pumpura krūšutēls pie kādreizējās Inešu pamatskolas). Kopā ar laikabiedru Gunāru Priedi darbojies Balgas upes nosaukuma atgūšanā. Sarakstījis vairāk nekā 30 lugu (25 no tām iestudētas!) un,  raugoties latviešu literatūras kontekstā, atklājis jaunus horizontus latviešu oriģināldramaturģijā. Bijis Saeimas deputāts un aktīvi iesaistījies valsts kultūrpolitikas veidošanā.

Izmantojot Kahoot testu, skolēniem tika piedāvāta iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Paula Putniņa personisko un darba dzīvi (pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klašu grupā saņēma saldas balviņas) un ielūkoties pēc dramaturga lugas motīviem veidotās filmas “Naktssargs un veļas mazgātāja” fragmentā.

Paula Putniņa dzīve ir lielisks piemērs tam, ka pēc mums turpina dzīvot mūsu darbi. Esam pateicīgi par viņa ieguldījumu mūsu skolas, novada un Latvijas nākotnē.