Rosīšanās piparkūku darbnīcā

Piparkūku smarža ir viens no priekšvēstnešiem, kas liecina par Ziemassvētku tuvošanos. Pateicoties sākumskolas skolotājai Birutai Kuzmanei, Vecpiebalgas vidusskolā jau vairāk nekā septiņus gadus, tuvojoties Ziemassvētkiem, darbojas  piparkūku darbnīca, kur rosās čaklie rūķēni, proti, 1. – 4.kl. skolēni.

Kad šķietami ikdienišķā otrdienā teju visa skola smaržo pēc piparkūkām un pirmā stāva gaitenī bērnu rosība vēl lielāka nekā allaž, tad dikti, dikti gribas ielūkoties notiekošajā procesā. Šoreiz aiz piparkūku darbnīcas durvīm skolotājas vadībā rosās 1.klases skolēnu grupiņa. Bērni cītīgi rullē mīklu, izvēlas tīkamās formiņas, uzmanīgi kārto piparkūkas uz pannas, kā arī veic balsojumu jautājumā: “Kuram garšo piparkūku mīkla?” Skolotāja Biruta priecājas, ka šogad skola piparkūku cepšanai iegādājusies jaunu krāsniņu, kas ir krietni ietilpīgāka un ērtāka par iepriekšējo. Stāsta, ka darbnīcā katru dienu darbojas tie bērni, kuri izrāda interesi, paši piesakās un piedalās mīklas iegādē. Darbošanās notiek mazās grupiņās, lai visiem būtu iespēja aktīvi līdzdarboties, saņemt skolotājas uzmanību un palīdzīgo roku. Kad piparkūkas gatavas, to smarža atkal virmo gaiteņos un bērni ir gandarīti par savu veikumu. Bieži vien pie kādām durvīm atskan klauvējiens, mazie rūķēni klusītēm ienāk un priecīgi cienā skolasbiedrus un skolotājus.

Priecājamies, ka skolā ir vieta, kur bērni ar sajūsmu radoši darbojas un gādā par svētku noskaņu sev un visai skolai. Ja Jums trūkst kārotās Ziemassvētku sajūtas, cepiet piparkūkas! Tā noteikti uzradīsies!