Peldēt apmācības nodarbības

Pavasarī, marta un aprīļa mēnesī, Vecpiebalgas vidusskolas 2.klases skolēniem notika peldēt apmācības nodarbības Priekuļu peldbaseinā “Rifs”.

Peldēšanas prasme pēc jaunās programmas ir iekļauta sporta un veselības mācību stundās. Pateicoties Cēsu novada pašvaldībai, arī mūsu skolas audzēkņiem bija iespēja pilnveidot prasmes peldēšanā. Nodarbībās piedalījās 2. un 3.klases skolēni, jo bija reizes, kad kāds skolēns netika vai bija saslimis. Sešās nodarbībās skolēni apguva daudzveidīgus elpošanas vingrinājumus ūdenī, slīdējumu, roku un kāju kustības ar palīglīdzekļiem un bez tiem. Lielu prieku sagādāja dažādu lēcienu apgūšanas prasme no baseina malas.

Paldies trenerei Dacei Grīnfeldei par interesantām, aizraujošām nodarbībām un labu sadarbību! Rudenī peldēšanas prieku izbaudīs nākošā mācību gada 2.klases skolēni.

Sporta skolotāja Līga Glāzere-Spalviņa