R. Blaumaņa konkurss

5.decembrī notika R. Blaumanim veltītā ikgadējā valsts literārā konkursa uzvarētāju paziņošana. Šogad noslēguma pasākums nevarēja notikt klātienē, tāpēc apbalvošana norisinājās ar video sveiciena starpniecību. 7. klases skolniece Lizete Rudzīte, rakstot par tematu “Jātur, lūk, reizēm arī vārds, ko pats sev esi devis”, konkursā ieguva atzinību par sirsnīgumu un radošumu tēmas atklāsmē. “Sev dotie solījumi jāapdomā divkārši, jo ar to sekām pašam vien būs jātiek galā. Ja sola, tad vārds jātur,” tā savā darbā raksta Lizete.

Paldies Lizetei par uzņēmību un ieguldīto darbu!

 

Vita Lapiņa, latviešu valodas skolotāja