Sadziedāt – sadancot

24.maijā Cēsīs Vidzemes koncertzālē notika Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu izglītības iestāžu koru un deju kolektīvu koncerts,, saDZIEDĀT- saDANCOT”. Koncertā piedalījās 2.-3.klašu skolēnu tautisko deju kolektīvs ar deju,, Skaistmāsiņas”. Kolektīva vadītāja Dace Circene. Pēc kopmēģinājuma skolēni kopā ar audzinātājām Anitu Jurgenu un Andu Balodi vēl pabija Cēsu Zinoo centrā.