Sporto visa klase

Nākošajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolas 1. un 2.klases skolēni ir izcīnījuši iespēju piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotajā projektā “Sporto visa klase”! Skolēniem katru nedēļu būs papildus trīs fakultatīvās sporta nodarbības: vispārējā fiziskā sagatavotība, spēles un rotaļas/futbola iemaņu apguve un džudo nodarbības. Paldies vecākiem Lindai Ķaukulei un Maijai Miķelsonei par radošajām motivācijas vēstulēm! Lai enerģija skolēniem, izturība vecākiem, pacietība skolotājiem!