Saulespuķu stādīšana

Paužot atbalstu Ukrainas atjaunošanai un tās tautai, Vecpiebalgas kultūras nama un Piebalgas muzeju apvienības ,,Orisāre” pārstāvji, Vecpiebalgas vidusskolas PII ,,Mazputniņš” Pūces skolas audzēkņi, 12.klases skolēni un viņu audzinātājas 25.maija rītā stādīja saulespuķes pie saules pulksteņa, ko 1996.gadā kā veltījumu Vecpiebalgas skolas 300 gadiem veidoja arhitekte Ausma Skujiņa
Dziesma: ukraiņu tautasdziesma “Putniņš”
Dzied:  Vecpiebalgas vidusskolas PII ,,Mazputniņš” Pūces skolas audzēkņi
Foto: Iveta Ērgle