Seminārs “Dzīvais ūdens”

18. oktobrī Rīgā skolotājas Antoņina Glāzere un Agita Bērziņa piedalījās UNESCO asociēto skolu projekta un Baltijas jūras projekta seminārā “Dzīvais ūdens”.