Baltijas jūras projekta konference Valmierā

No 27. līdz 30.augustam Valmierā norisinājās starptautiskā UNESCO Baltijas jūras projekta konference „Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai” ar mērķi veicināt apziņu par ilgtspējīgas attīstības plānošanas nozīmīgumu vietējo resursu izmantošanā.

Konferencē piedalījās 200 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Somijas, Vācijas, Krievijas, Zviedrijas. Vecpiebalgas vidusskolu konferencē pārstāvēja 12.klases skolnieces Žanete Zommere un Jolanta Jurkānu, kā arī skolotāja Agita Bērziņa.
Ar interesi klausījāmies lekcijas par Baltijas jūras reģiona perspektīvām un ilgtspējīgu mežu pārvaldību, kā arī apmeklējām Valmieras uzņēmumus, lai iepazītu ilgtspējīgas attīstības labās prakses piemērus. Aizraujošas bija darbošanās kādā no sešām darbnīcām, kurās tika apskatītas ilgtspējīgas attīstības dimensijas: vide, sociālā attīstība, sabiedrība un kultūra, ekonomika. Pozitīvo atmosfēru un kopības sajūtu izbaudījām Valmieras Domes organizētajā pieņemšanā Valmieras teātra telpās un atpūtas vakarā, kurā katras valsts delegācijas uzstājās ar savu priekšnesumu.
Žanetes iespaidi: “Valmieras konference man bija jauna pieredze. Līdz šim nebiju šāda veida pasākumos piedalījusies, un esmu ļoti gandarīta par padarīto un piedzīvoto. Man ļoti patika gan ekskursija, gan darbnīcas, tomēr visinteresantākā man šķita darbnīca, kurā mēs diskutējām par pēdējo 30 gadu laikā notikušajām pārmaiņām savās valstīs un izteicām prognozes par izmaiņām turpmākajos 30 gados. Liels prieks bija uzzināt daudz jauna par citām Baltijas jūras reģiona valstīm. Protams, viena no jaukākajām lietām ir jaunu draugu iegūšana. BSP konference – neizsakāmi daudz skaistu emociju nepilnu četru dienu laikā.”

Agita Bērziņa BJP koordinatore Vecpiebalgas vidusskolā