UNESCO Baltijas jūras projekta 25. gadadienai veltīta konference

Atzīmējot UNESCO Baltijas jūras projekta 25.gadadienu, 21. novembrī Rīgā notika vides izglītības konference, kurā piedalījās 9.klases skolniece Paula Diana Šulca, 10.klases skolniece Sintija Igaune un skolotāja Agita Bērziņa.

Konferencē eksperti uzstājās ar lasījumiem par Baltijas jūras, Latvijas upju un ezeru ūdens kvalitāti. Bija iespēja iepazīties ar Globālo rīcības programmu “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un atskatīties uz Baltijas jūras projekta vēsturi un nākotnes perspektīvām.