Baltijas jūras projekta konference

Baltijas jūras projekta ietvaros 2015. gada 8. maijā Jūrmalā, Pumpuru vidusskolā, norisinājās konference „Klimata pārmaiņas”. Vecpiebalgas vidusskolu šajā konferencē pārstāvēja bioloģijas skolotāja Agita Bērziņa un 10. klases skolnieces – Sintija Igaune, Helēna Lāpsele un Rita Ozola. Konferenci atklāja Baltijas jūras projekta nacionālā koordinatore Velga Kakse un Pumpuru vidusskolas direktore Irēna Kausiniece.
Konferences laikā meteorologs un žurnālists Toms Bricis aizraujošā lekcijā pastāstīja par to, kā top laika ziņas un cik svarīgi neapmaldīties daudzajos laika prognožu labirintos. Viņš arī runāja par šobrīd ļoti aktuālu tēmu – laika apstākļu izmaiņām Latvijā. Tikpat aizraujoši lekciju turpināja Pasaules Daba fonda eksperts Jānis Brizga, kas stāstīja par Baltijas jūras eitrofikāciju un klimata pārmaiņām un to galvenajiem izraisītājfaktoriem, kā arī piedāvāja ar vides kalkulatora palīdzību noteikt savu ietekmi uz vidi.
Pēcpusdienā piedalījāmies aktīvās nodarbībās, kur ar noteicēju palīdzību bija jāizpilda uzdevums – jānosaka Pumpuru apkārtnē un pie jūras sastopamie putni, ķērpji, gliemji un ūdensdzīvnieki. Lai arī pūta stiprs vējš, prieks no dalībnieku sejām nepazuda ne uz mirkli.
Konferences noslēgumā saņēmām apliecības un noskaidrojām turpmākos uzdevumus, viens no tiem – Tallinas apmeklējums Baltijas jūras projekta ietvaros. Mūsu skolu vasaras sākumā šajā projektā pārstāvēs skolotāja Agita Bērziņa un 10. klases skolniece Sintija Igaune, tāpēc vaicāju Sintijai: „Kā tu izvēlējies iesaistīties šajā projektā?”
Sintija: „Ir interesanti uzzināt par vidi, kurā dzīvoju. Braukājot uz pasākumiem un konferencēm, ir iespēja dzirdēt profesionāļu viedokli par aktuāliem jautājumiem. Ar projektu mani iepazīstināja skolotāja Agita. Esmu ļoti pateicīga, jo šajā laikā ir uzzināts un piedzīvots daudz interesanta.”
Paldies, skolotājai Agitai Bērziņai par dāvāto iespēju un skolotājam Mārim Kramam par transporta jautājuma atrisināšanu!

Vecpiebalgas vidusskolas 10.klases skolniece Rita Ozola