Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt.
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
                                 (K.Apšukrūma)

Skolas Ziemassvētku egle ,,Radīsim svētkus kopā!”

19.decembrī, iestājoties krēslai,  visa Vecpiebalgas vidusskolas saime pulcējās uz Ziemassvētku eglītes pasākumu ,,Radīsim svētkus kopā!”.  Skolas pagalmā iededzām Ziemassvētku eglīti, skanot dziesmām, dejojot „Piparkūku deju”, saņemot Ziemassvētku vecīša sarūpētās dāvanas.  Jaukus  vēlējumus saņēmām no skolas direktores I. Strelkovas, vecāku padomes vadītāja M. Radvilaviča, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja I. Putniņa un katras klases pārstāvja.

Klasēs skolēni un vecāki pulcējās uz svētku stundu, kopā pasēdēšanu. Vecāki vēroja bērnu sagatavotos pārsteigumus ( dziesmas, dzejoļus, ludziņas, atrakcijas, pašu gatavotus našķus).

Plkst.19:00 sākās liela rosība. Bērni kopā ar vecākiem devās darboties sešās darbnīcās:

  •  Piparkūku darbnīcā ( skolas ēdamtelpā) , ko vadīja S. Ērgle, B. Bērziņa, A. Balode, rullēja piparkūku mīklu, veidoja dažādu formu piparkūkas, rotāja lielo piparkūku, cepa un, protams, našķojās ar izceptajām.
  • Kartīšu darbnīcā, ko vadīja I. Ērgle un M. Gavare, gatavoja dažādās tehnikās apsveikuma kartītes un ar īpašām pildspalvu ierakstīja savu vēlējumu.
  • Dāvanu saiņošanas darbnīcā, ko vadīja S. Cimdiņa un B. Kuzmane, karts, kas vēlējās, iesaiņoja dāvanas. Plašs bija iesaiņošanas materiālu klāsts. Šeit iesaiņoja arī dāvanas, ko tālāk nodeva Vecpiebalgas rūķiem.
  • Rotaļu darbnīcā, ko vadīja I. Apalupa un R. Šarkovska, bērni kopā ar vecākiem spēlēja interesantas spēles, kas prasīja atjautību, uzmanību.
  • Sveču darbnīcā, ko vadīja A. Balode un L. Glāzere- Spalviņa, viss smaržoja un sildīja. Aiva pastāstīja par sveču tapšanas vēsturi ( prezentācija), materiāliem, no kā un kā lejsveces. Katrs priecājās par izlieto sveci.
  • Foto stūrītī tapa neaizmirstamas Ziemassvētku fotogrāfijas.

Skolas zālē turpinājās Ziemassvētku balle.

Ziemassvētku laiks …    īpašs un maģisks laiks, kad gandrīz katrā cilvēkā rodas vēlme izdarīt ko labu. Viss, ko pasakām, domājam un otram novēlam, var piepildīties… Uzdāvināsim klusuma brīdi, lai saprastu, kas ir vērtīgs… Neizšķiedīsimies steigā. Varbūt patiešām spējam darīt brīnumus? Gada nogale vienmēr ir pārdomu laiks. Lai mūs visus šajā laikā pavada Ticība, Cerība, Mīlestība… Lai katrā mājā valda saticība, mīlestība un savstarpējā sapratne!

Ko par Ziemassvētku pasākumu saka paši skolnieki?

Šogad Ziemassvētku ieskaņa notika pie koši mirdzošās eglītes skolas pagalmā. Visi kopīgi sagaidījām Ziemassvētku vecīti, kas pie sevis aicināja divus klases pārstāvjus, kuri pateica novēlējumu un pretī saņēma dāvanu maisu.

Kad kopā ar vecākiem ieradāmies klasē, atvērām noslēpumaino maisu. Tajā atradās skaisti iesaiņota dāvana, uz kuras rakstīts norādījums- atvērt pēc priekšnesumu parādīšanas.

Mēs spēlējām pašu rakstītās Ziemassvētku ludziņas, kas mijās ar dziesmām. Ludziņu autori un režisori bija Luīze, Keita, Simona un Elīza. Tad arī pienāca laiks noslēpumainās dāvanas radītajam pārsteigumam!

Pēc svētku stundas klasē iesaistījāmies radošajās darbnīcās, kas sniedza mums daudz jaunu, vēl nebijušu emociju un prieka.

Man ļoti patika šie Ziemassvētki, kas atšķīrās no iepriekšējos gados piedzīvotajiem.

                                                                  Ralfs Aivis Ioda, 6. klase