Zvaigznes diena

Zvaigznes dienā, 6.janvārī Vecpiebalgas KN notika muzikāls vakars “Zvaigžņu mirgojums”. Klausītājus ar dziesmām un dzejas rindām priecēja vokālā ansambļa “Tāpēc” dziedātājas un mūsu skolas audzēkņi, kuri mūzikas skolā apgūst instrumentu spēli. Ģitāru spēlēja Rolands Oļševskis, ar saksafona spēli priecēja Roberts Sniedze, bet klavierspēli varēja klausīties Kates Antones un Elīnas Melderes izpildījumā. Izpildītāji klausītājiem radīja mierīgu, pārdomu pilnu noskaņu.

Rakstu sagatavoja: Astra Piruška