Skolēnu brauciens uz Rīgu

1.oktobrī 5.klases un 9.klases skolēni kopā ar audzinātājām devās uz Rīgu, lai programmas ,, Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklētu Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju muzejpedagoģijas nodarbībā “Rudentiņš bagāts vīrs” un Latvijas Nacionālo bibliotēku,, Kaligrāfijas nodarbību”.

Aktivitātē Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā muzejpedagoģijas nodarbībā,, Rudentiņš bagāts vīrs” skolēni ar interesi klausījās stāstījumu par latviešu dzīvi pirms 200 gadiem. Varēja aplūkot un uzzināt kāda nozīme agrāk bija krogam, ar kādiem braucamajiem pārvietojās cilvēki. Apskatījāmies seno baznīcu, nabadzīga karavīra sētu un bagāta saimnieka iedzīvi Kurzemē. Pasākumu interesantu, izzinošu vadīja divi gidi Ieva un Ilmārs, kuri prata noturēt uzmanību ar aizraujošu stāstījumu, labām un piemērotām rotaļām, kuras varēs izmantot savos klases vakaros skolā. Bija ļoti jautri, izzinoši visai klasei kopā darboties.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rakstījām ar spalvu, kuru iemērcām tintes trauciņā. Veidojām apsveikumus skolotājiem Skolotāju dienā. Interesanta aktivitāte.

Bija interesanta, radoša, aktivitātēm bagāta ekskursijas diena.