Skolotāju diena

Ik dienu nāc ar smaidu viedu

Tu, skolotāj, pie manis nāc.

Ar burtu burtiem, vārdu vārdiem,

Tu mani viedu veidot sāc.

No baltas lapas košās krāsās,

Tu mani pārvērt nemanot.

Ļauj pateikties par sirdi tavu,

Tev pretī manu atverot.

Paldies te, skolotāj!

Sev paturēšu tavu smaidu,

Tas man kā gaisma būs.

/ S. Pundure/

Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Savus skolotājus iepriecinājām 3.oktobrī.

11.klases skolēni pirmās stundas laikā skolotājus pacienāja ar rīta kafiju/ tēju un našķīšiem, bet pēcpusdienā skolas zālē sagaidīja ar ziediem un  runāja dzeju skolotājiem, rādīja video “Kā Jūs raksturotu savus skolotājus? Ko Jūs viņiem novēlētu?”.

Arī skolas pašpārvaldes komanda apsveica skolotājus.

Skolotāji  pārsteidza sveicējus ar instrumentālu improvizāciju.