Skolotāju diena

Skolotājs [lietvārds]-

  1. kāds, kas neiespējamo padara iespējamu;
  2. cilvēks ar stiprākajiem nerviem;
  3. kāds, kas atklāj talantus ikvienā no mums;
  4. ar ko saistīsies siltākās atmiņas par skolu.

 

Starptautiskā skolotāju diena jeb Pasaules skolotāju diena ir starptautiski atzīmējama diena, kas Latvijā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā

Skolu un skolotāja profesijas pirmssākumi meklējami jau laikā pirms mūsu ēras klejojošajās ciltīs, Mezopotāmijā (Divupē) un Ēģiptē. Senajā civilizācijā tika radītas tradīcijas zināšanu nodošanai nākamajām paaudzēm. Pedagoģijai nozīmīgas idejas izteikuši domātāji Sokrats, Demokrits, Platons, Aristotelis un Marks Fabijs Kvintiliāns.

Viduslaikos skola bija pakļauta baznīcas ietekmei. Tomēr izglītības pamatsaturu veidoja “septiņas brīvās mākslas”, no kā radās mūsdienās izmantotais zinātņu dalījums humanitārajās un eksaktajās zinātnēs.

Renesansē (15.–17.gs.) veidojās attieksme pret izglītību kā vērtību – personības garīgu un morālu pilnveidotāju.

Apgaismības laikmetā (17.–18.gs.) zinātņu attīstība rezultējās ar izpratni par atšķirību starp “ticēt” un “zināt”.

19.gs. izglītība kļuva par valsts politikas sastāvdaļu. Tā sniedza profesionālās un sabiedriskās izaugsmes iespējas.

20.gs. raksturīga reformpedagoģija, kas transformējas tālāk, jo uzskatāma par neizsmeļamu ideju krātuvi, izglītības humāno potenciālu, kas risina pedagoģijas, skolotāju un skolēnu attiecību modeļus.

21.gadsimta skolotājs nav tehnoloģiju eksperts, bet viņš pārzin cilvēka domāšanas procesus un ir eksperts ieradumos, kurus veido mūsu prāts.

8.oktobrī skolas vestibilā sagaidīja skolas pašpārvaldes komanda un 11.klases skolēni ar siltu smaidu, ziedu pušķiem, konfektēm  un video sveicienu uz lielā ekrāna.

Pēcpusdienā iepriecināja 11.klases skolēnu veidotais sveiciens ar interesantiem uzdevumiem. Darbojoties komandās paceļojām Vecpiebalgas skolas vēstures līkločos, iepazīstot skolas pārziņus un direktorus, atpazīstot foto, arī izmantojām ātro pārbaudi Kahoot! Spēlējām brīnišķīgo spēli ,,Dāvana”. Salūts bija!

Paldies 11.klases kolektīvam par jauko un  sirsnīgo pasākumu!