Sociālā palīdzība ārkārtas situācijas laikā

Saskaņā ar Vecpiebalgas novada Domes 2020.gada 3.aprīļa ārkārtas sēdes un 2020.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas audzēkņi un skolēni 24.aprīlī saņēma sociālo atbalstu pārtikas pakas veidā.

Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai, it īpaši Domes priekšsēdētājam Indriķim Putniņam un izpilddirektorei Leldei Burdajai, par sociālās palīdzības piešķiršanu!

Paldies Vecpiebalgas novada pamatskolas ēdināšanas uzņēmumam ,,Ingrīdas gardumi”, it īpaši vadītājai Ingrīdai Ruņģei, par saturīgajām pārtikas pakām!

Paldies skolas autobusa šoferim Andrim Stupelim un laborantei Aldai Stupelei par pārtikas paku piegādi audzēkņiem uz mājām!

Paldies visiem Vecpiebalgas vidusskolas darbiniekiem, kuri veica lielākus vai mazākus darbus, lai sociālās palīdzības sniegšana noritētu raiti!