Attālināti mācās arī mākslas programmā

Attālināti mācīt un apgūt mākslu – tas nav viegli. Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programmas nodarbību laikā bērnu čalas un jautājumi skan nemitīgi, viens pēc otra, viņi skatās un mācās viens no otra, uzklausa skolotāju norādījumus, saņem vērtējumu, uzslavas par katru trāpīgu krāsas triepienu, precīzi novilktu līniju, veiksmīgi izveidotu formu, faktūru, kas motivē un virza darbā uz priekšu, bet attālināti tas viss ir jādara citādi, daudz patstāvīgāk. Liels paldies, bērniem un viņu ģimenēm par izturību!
Neskatoties uz šīm grūtībām, Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programmā ir tapuši skaisti, radoši un galvenais mīļi darbi pašiem veidotājām. Lai izdodas vēl labāk!