Sociālās drāmas nodarbībā par dzimumu līdztiesību

12.oktobrī 7.klasei tika piedāvāta iespēja piedalīties sociālās drāmas nodarbībā par dzimumu līdztiesību.
7.klases skolēni iestudēja un izspēlēja vairākas etīdes par ikdienas situācijām, kuras pēc tam tika aplūkotas un diskutētas no dzimumu līdztiesības skatupunkta.
Drāmas nodarbības mērķis ir ļaut dalībniekiem iejusties dažādās lomās, t.sk. pretējā dzimuma lomā, lai labāk izprastu vienam otru, un veicinātu empātiju, spēju veidot cieņpilnas, pozitīvas attiecības, prasmes risināt konfliktus un mazinātu iespējamu vardarbību.
Nodarbība tika organizēta ‘Youth SpectActors” projekta ietvaros, kurā tika izmantota sociālā teātra metode darbā ar 12-25 gadīgiem jauniešiem ar dzimumu lomu stereotipiem saistītas vardarbības mazināšanai.
Nodarbība tapa sadarbībā ar Balgas stropu.