Svinīgais brīdis Latvijas 101. dzimšanas dienai

Esmu to dzīvojot izpratis,
to, no kurienes nācis,
caur asu galodu,
caur savu valodu,
mūsu, mūsu.

Nu nāku un nāku atpakaļ,
sauc mani dzirdētas balsis.
Sauc valodā, mūžam ko neaizmirst,
es nāku , es nāku,
caur sirdi skrien atbalss
es esmu te,
tagad un mūžīgi.

/ M. Laukmane, J. Lūsēns/

 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena ir Latvijas neatkarības pasludināšanas atzīmēšanas diena, kas tiek svinēta 18. novembrī.

Katram cilvēkam ir tikai viena zeme, kurā tas piedzimst. Šo zemi sauc par dzimteni. Mūsu dzimtene ir Latvija. Mēs visi Vecpiebalgas vidusskolā kopā ar saviem zīmējumiem, rokdarbiem, dziesmām veidojām stāstu par mūsu brīnumskaisto dzimteni – Latviju, kurā mēs dzīvojam.

Rotājām telpas, veidojām zīmējumu izstādes “Rakstu raksti”( 6.klase) un “Vecpiebalgas brunči rakstos”( 5.klase), fotografējāmies svētku stūrītī, rakstījām dzejoļus, stāstus, pasakas, skatījāmies filmas, klausījāmies un dziedājām patriotiskās dziesmas. Piedalījāmies ar saviem literārajiem darbiem R. Mūka konkursā un “Izstāsti man savu sapni!”

Ikgadējā militārajā stafetē piedalījās 7.- 12.klašu komandas ( 4 +2). 1. vietu izcīnīja 11.klases komanda ( K. Freimanis, A. Jekimovs, R. Pundurs, M. Bērziņš, A. Balode, M. Kukle); 2.vietu – 12.klase un 3. vietu – 10.klase.

Svinīgo pasākumu atklāja skolas direktore I. Strelkova un 10.klases kolektīvs ar montāžu “Esmu to kādreiz izjutis…” Apsveikumu svētkos bija sagatavojusi skolas pašpārvalde. Konkursā “Izgaismo skolu novembrī” uzvarētāji: 1.kl. (audz. E. Leiboma) un 10.kl. (audz. V. Miķelsone); skatītāju simpātijas balva – 8.kl. ( audz. I. Batņa);  patriotiskākais gaismas objekts – 2.kl. (audz.A. Jurgena); orģinālākais gaismas objekts – 4.kl. (audz.V. Kalniņa).

Anša Zeltiņa stipendiju 2019./2020.m.g. saņēma Elīna Līva Pozņakova ( 10.kl.), Mikus Cimdiņš (12.kl.) un skolotāja Marina Grīnberga.

Klases audzināšanas stundā svinēja Latvijas dzimšanas dienu un cienājās ar kliņģeri.

Lai mums viss izdodas, strādājot kopā!