Tautasdziesmu konkursu „Kad dators izslēgts un telefons kluss…”

Mācības martā noslēdzās ar tautasdziesmu konkursu „Kad dators izslēgts un telefons kluss…” Šāds pasākums mūsu skolā notika pirmo reizi, tāpēc bija daudz nezināmo. Konkurss sākās ar kopīgi dziedātu Renāra Kaupera dziesmu “Mana dziesma.”

Katra klase , ierodoties uz konkursu, bija apguvusi 10 tautasdziesmas. Visām klasēm izdevās savu izlozēto dziesmu nodziedāt līdz galam, tātad dziesmas bija labi apguvuši. Seno vārdu skaidrošanā visas komandas ieguva maksimālos 2 punktus. Pārsteidza tas, cik daudz dažādu dziesmu bērni varēja nodziedāt par izlozēto tēmu ( dzīvnieki, ūdens un kukaiņi). Klausoties dziesmu melodijas arī tika uzminētas. Tautasdziesmas dziedāja ar lielu aizrautību, kas iepriecināja gan pašus bērnus, gan klausītājus.

Par „Varenākajiem dziedātājiem” 1.-4. klašu grupā tika atzīta 4. klase, 5.-8. klašu grupā 6. klase. un 9.-11. kl. grupā 10. klase.

                                      Mūzikas skolotāja Inta