Vecpiebalgas vidusskolā pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē

Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid – 19” izplatību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada 17.marta rīkojumu Nr. 2020/3-2.1/61 un ņemot vērā Epidemioloģiskās drošības likuma 18.panta trešo daļu un 36.2.panta pirmo daļu,

no 2020.gada 18.marta Vecpiebalgas vidusskolā pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu attālināti:

skolas e-pasts: vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv

sekretāre: 64161448

direktore: 26497579

direktores vietnieks saimnieciskajā darbā: 26470337

direktores vietniece mācību darbā: 28880332

direktores vietniece pirmsskolā: 26413004