Vai esi gatavs skolai?

Šāds jautājums noteikti nodarbina “Pūces skolas” grupiņas bērnu vecākus, kā arī īpaši satraucošs šogad ir pedagogiem, kuri strādā ar bērniem, jo kopš Rudens brīvlaika pirmsskolu piesardzības dēļ apmeklē tikai daļa bērnu. Tiešsaistes sapulcei pieslēdzās 76% bērnu vecāku. Tajā galvenais akcents bija sarunas par topošo skolēnu apgūstamajām prasmēm, par kuram runāja pirmsskolas skolotājas Zaiga un Inese. Sagatavotība skolai nebūt nenozīmē vien prasmi skaitīt vai zināt burtus, bet arī sociālās prasmes, arī psiholoģisko sagatavotību. Par to visu pamatīgi un sīki pastāstīja skolotāja Anita Jurgena, kura gatavojās 1.septembrī Vecpiebalgas vidusskolā sagaidīt savus pirmklasniekus. Skolotāja Anita pastāstīja arī par skolēnu dienas kārtību, par skolas interešu izglītības piedāvājumu, par iespējām izmantot skolēnu autobusu un citām vecākus interesējošām, ar skolu saistītam lietām. Skolotāja Anita uzsvēra, ka pirmsskola ir ļoti svarīgs posms. Pirmsskolas skolotājas pastāstīja, ko paredz pirmsskolas programma, kam jāpievērš uzmanība, vienojās, ka arī tad, ja bērns Covid19 radīto ierobežojumu dēļ pirmsskolu neapmeklē, jāturpina apgūt pirmsskolā paredzētais, jāuztur saikne ar pedagogiem, lai abas puses būtu zinošas, kas jau paveikts, pie kā vēl jāpiestrādā. Līdzko apstākļi to ļaus, topošie pirmklasnieki kopā ar vecākiem tiks aicināti uz Atvērto durvju dienu skolā.