Ko, bērniņi, darīsiet, pulciņā sasēduši?

Kad satiekas darbīgi bērni un radošas audzinātājas, ko tik visu nevar sadarīt! Tā šajā nedēļā dzenīšiem viss bija par un ar bitēm. Noslēgumā tapa medus rauši, kuru smarža izplatījās pa visu bērnudārzu, sakārdinot ikvienu. Pūcītes skaitīja, mērīja un zīmēja laiku. Oho! Tas nebija viegli! Vēl pūcītēm šonedēļ pirmā pieredze, mācoties tiešsaistē: bērni klausījās VUGD inspektores S.Vējiņas stāstījumu par to, kad, kāpēc un kā jāzvana uz ārkārtējo notikumu zvanu centru “112”. Jaunākie bērnudārznieki vingroja un slēpoja kopā ar sporta skolotāju Līgu, pa logu skatījās uz interesanto tvaika salūtu, lasīja grāmatas, būvēja mājas, protams, zīmēja, krāsoja, dziedāja, dancoja, draudzējās. To visu var arī pa vienam, bet pulciņa taču jaukāk!