Izglītība un jaunieši

19. februārī mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes trīs pārstāvji, Anna Balode, Marta Logina-Pundure un Jurģis Zommers, pārstāvēja mūsu skolu “Cēsu jaunveidojamā novada attīstības dokumenta izstrādes” sarunā, kurā kopā ar citiem Cēsu novada pārstāvjiem pārrunāja tēmas saistībā ar izglītību un jauniešiem.

Tēmas, kas tika apspriestas – “Mācīšanās kvalitāte”, “Interešu izglītība un neformālā izglītība”, “Augstākā izglītība”, “Vidējā izglītība: ģimnāzijas, vidusskolas, profesionālā izglītība”, “skolotāji”, “kas ir svarīgs jauniešiem pilsētā un novadā?”, “Vai Tava skola ir pieejama?”.

Sarunas laikā visi dalībnieki, jaunieši, tika sadalīti pa grupiņām, katrai grupai tika iedalīta kāda tēma, ko apspriest. Katrai tēmai tika apspriesti šobrīdējie plusi, tās problēmas vai pilnveidojamas, kā arī tika izteiktas idejas, ko vajadzētu darīt, lai situāciju uzlabotu. Visas atbildes tika apkopotas un pierakstītas, lai, izveidojoties jaunajam Cēsu novadam, tās varētu realizēt sabiedrībai pieejamā veidā.