Valsts aizsardzības mācības aktivitātes Alauksta krastā

30.aprīlī 10.klases un 11.klases skolēni devās uz Alauksta ezeru veikt praktiskus uzdevumus, lai nostiprinātu Valsts aizsardzības mācības (VAM) stundās gūtās zināšanas.

Vispirms tika pārbaudītas mūsu orientēšanās prasmes – debess pušu noteikšana, kompasa izmantošana, kartes lasīšana, izmantojot norādīto mērogu un apzīmējumus. Nonākuši galamērķī, saņēmām pirmo uzdevumu, proti, uzcelt telti, ar ko, spītējot vējam, mēs tikām galā dikti veikli. Nākamais uzdevums gan radīja izbrīnu – kā gan no plēves iespējams izveidot pajumti? Taču, ieklausoties skolotājas padomos un izmantojot pieejamos dabas materiālus, sadalījām pienākumus, un drīz vien nojumes konstrukcija bija uzcelta. Relaksējošo viļņu pavadībā atkārtojām, kā siet dažāda veida mezglus. Trenējot savu acumēru un koordināciju, spēlējām spēli ,,Met zābakā” (ar tenisa bumbiņām no 10 m attāluma jātrāpa zābakā). Spēlētājiem ar vislielāko trāpījumu skaitu tika skolotājas saldā balva. Aktivitāšu noslēgumā iekurinājām ugunskuru, cepām desiņas un sildījāmies. Pusdienojot pārrunājām paveikto un raudzījāmies uz graciozi peldošajiem gulbjiem. Prom ejot, skolotājas mudināti, iesaistījāmies akcijā ,,Lielā talka” – savācām krasta apkārtnē esošos atkritumus.

Tā nu, saules apgaroti un vēja izšūpoti, noslēdzām aprīli un smēlāmies iedvesmu piedzīvojumu pilnajam maijam! Sakām lielu paldies VAM skolotājai Laimai Klaužai par nodarbības organizēšanu, praktiskajām zināšanām un interesantajām aktivitātēm!

11.klases skolniece Rēzija Krieviņa