Valsts aizsardzības mācības pilotprojekts

29.martā Aizsardzības ministrijā norisinājās svinīgs pasākums, kurā Vecpiebalgas vidusskola tika iekļauta Valsts aizsardzības mācības pilotprojektā, tādējādi ar 2019.gada 01.septembri Vecpiebalgas vidusskolā tiks piedāvāts obligātās izvēlēs priekšmets – Valsts aizsardzības mācība, kuras mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, apgūt militārās pamat iemaņas un prasmes, kā arī veicināt līderību un saliedētību. Valsts aizsardzības mācība sastāv no četrām jomām:

1.Valstiskā audzināšana, kas sevī ietver patriotisko audzināšanu, valsts un lokālo vēsturi.

2.Dzīves skola, kurā māca valsts aizsardzības pamatprincipus un līderības un personības veidošanu.

3.Fiziskā sagatavotība, kas tiks realizēta ar caurviju metodi, piemēram, orientēšanās apvidū, ierindas mācība vai lauka kaujas iemaņu realizācija iespējama tikai ar fizisko aktivitāšu palīdzību.

4.Militārā sagatavotība, kurā iekļautas lauka administrācijas un lauka kaujas iemaņas, ierindas mācība, sakari un normatīvie akti, darbības ar ieročiem un stacionārā šaušana un pirmā medicīniskā palīdzība.

Skolniekiem, kuri būs apguvuši Valsts aizsardzības mācību, būs priekšrocība iestāties Aizsardzības akadēmijā un Iekšlietu ministrijas izglītības iestādēs pm. Policijas vai Robežsardzes koledžās.  Kopumā šis ir stratēģiski svarīgs notikums mūsu skolai un mēs varam būt lepni, ka mūsu bērniem tiks piedāvāta šāda iespēja apgūt Valsts aizsardzības mācību.