Vidusskolēni apmeklē IT uzņēmumu C.T.Co

Vidusskolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja IT uzņēmumu C.T.Co.

Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem, organizējot karjeras atbalsta pasākumu, lai dotu jauniešiem iespēju attīstīt un pilnveidot savas zināšanas ne tikai  teorētiski, bet arī praktiski. Iepazīstināt  jauniešus ar darba tirgu Latvijā. Palīdzēt izvēlēties nākotnes profesiju un sagatavoties tālākajiem pārbaudījumiem, apzināties savus talantus, iepazīties ar mērķu plānošanas metodiku, lai izveidotu savu nākotnes profesijas plānu, vidusskolas 10., 11., un 12. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja IT uzņēmumu C.T.Co. Tas ir viens no lielākajiem programmatūras izstrādes ārpakalpojumu uzņēmumiem Latvijā.

Izglītojamie tikās ar uzņēmuma personāla atlases speciālistēm,  programmētājiem un IT speciālistiem, lai iepazītos ar programmēšanas tehnoloģijām Java, Java Script, IOS. Noskaidrojām, ka jau šodien trūkst IT speciālistu, programmētāju, analītiķu un arī nākotnē pēc šīs profesijās pārstāvjiem būs pieprasījums. C.T.Co speciālisti vada IT tēmu sesijas un prezentācijas, lai piesaistītu studentus un jauniešus, lai sniegtu viņiem redzējumu par tehnoloģijām un metodēm, kuras tiek izmantotas reālā projekta dzīves ciklā. Arī pašā uzņēmumā mācīšanās ir ikdienas process. C.T.Co stimulē mācīšanos visos līmeņos. Profesionāļi šeit vēlas mācīties un dalīties ar iegūtajām zināšanām.

Uzņēmumā varēja just, cik ļoti šeit cenšas radīt atmosfēru, kurā darbinieki jūtas ērti un komfortabli, pildot savus darba uzdevumus.

Skolēni iesaistījās komandas saliedēšanas aktivitātēs un saņēma atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.