Vilhelmam Purvītim 150

Gaidot marta mēnesi un izcilā latviešu mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīša 150 jubilejas dienu, mēs ainavas glezniecību uzlūkojām Purvīša acīm.

Atsaucoties uz Cēsu novada izglītības pārvaldes un Cēsu pilsētas mākslas skolas rīkoto konkursu, vizuālās mākslas stundās pie skolotājas Vitas Miķelsones (5.,7.klase) un Ivetas Ērgles (1.,2.klase) audzēkņi iepazinās ar mākslinieka daiļradi, pētīja viņa darbus, izsmalcināto rokrakstu un triepienu brīvību. Izvēlētās ainavas bērni centās gleznot tikpat viegli, atraisīti un tempermentīgi, kā to mūža garumā darīja talantīgais mākslinieks.

Konkursam tika iesniegti 6 darbi 3 vecuma grupās.