Vizuālās mākslas konkurss „Gaujas mozaīka Ādažos”

SVEIKA, GAUJA!

PLŪSTI KNAŠI TUR,

KUR BALTĀ JŪRA IET!

GADU SIMTEŅIEM LAI BRAŠI

LATVJU TAUTA ZEĻ UN ZIED!

 

Ādažu mākslas un mūzikas skola rīkoja vizuālās mākslas darbu konkursu „Gaujas mozaīka Ādažos”, aicinot pasākumā piedalīties Vidzemes un īpaši Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu profesionālās ievirzes Mākslas skolu audzēkņus. Arī mēs, šīs upes mīļotāji, atsaucāmies un konkursā darbus iesniedza 7 audzēkņi:

Madara Asare, 9 gadi – „Meitene Gauja”,

Reina Ērgle, 9 gadi – “Pie Ērgļu klintīm”

Kate Ķepīte, 9 gadi – „Gaujas nāra”,

Annija Līna Berķe, 13 gadi – “Gaujas mozaīka”

Luīze Skalbe, 13 gadi – “Gaujas draiskās pietekas”

Elīza Ratniece, 13 gadi – “Stream”

Ance Paeglīte, 13 gadi – “Gaujas krastā”

Konkursa mērķis: attīstīt visjaunākās mākslinieku paaudzes radošumu un mākslinieciskās prasmes, iemaņas. Pētīt, apzināt un popularizēt Vidzemes un pie Gaujas esošo novadu kultūrvēsturisko mantojumu. Ieaudzināt piederību savam dzimtajam novadam.

Esam ārkārtīgi priecīgi! Vidējā vecuma grupā (11-13 gadi) mūsu Luīzes izstrādātais darbs ir augsti novērtēts – dalītā 1.vieta! Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājai Vitai Miķelsonei par ieguldīto darbu!