Ziemassvētku laiks bērnudārzā

Lai nelaupītu bērniem svētku prieku, no visas sirds centāmies to radīt, gādājot gan par kopā paveicamajiem darbiem, gan par pārsteiguma brīžiem. Bērni cepa piparkūkas un gatavoja apsveikumus, kurus ar labiem vēlējumiem nosūtījām Jaunpiebalgas un Taurenes neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķiem, Jaunpiebalgas ugunsdzēsējiem un mūsu ambulances mediķiem. Apsveikumus no bērniem saņēma arī Vecpiebalgas muzeju un pašvaldības darbinieki, skolas skolotāji, pastnieki, jo vēlamies, lai bērni mācās ne tikai gaidīt dāvanas, bet arī paši tās dāvināt. Turpinājām tradīciju, gādājot kārumus mūsu  Vecpiebalgas aprūpes nama vecajiem cilvēkiem un šogad arī rotaļlietas Bērnu slimnīcas Onkoloģijas nodaļas Drosmes kastei. Par tām īpaša pateicība bērnu vecākiem un bērnudārza darbiniekiem!
Ziemassvētku svinēšana šogad arī bija citāda, tomēr sirsnīga un jauka. Bērni gan sniedza priekšnesumus, jo Ziemassvētku vecītis bija vēstulē norādījis, ko vēlētos redzēt, gan gāja meklēt maisu, par kuru Ziemassvētku vecītis pastāstīja video sveicienā. Mazākie to atrada noslēptu pie rūķiem, “Dzenīši” noskaitīja dzejoli: “Atnāca, nolika priekšnamā klusi… un domāja, kur gan tas varētu būt, bet “Pūces skolas” bērniem dāvanu maiss atradās pie skursteņa bēniņos! Kā iegājies mūsu ģimenēs un bērnudārzā, protams, lai saņemtu dāvanu maisiņu, bija jānoskaita dzejolis vai jādzied dziesmiņa. Šķiet, ka svētki izdevās mīļi un skaisti! Lai svētku prieks tiek ikkatram mūsu mazputniņam arī svinot ģimenē!
Sirsnīgs paldies Martas tētim un arī Oto tētim par Ziemassvētku video un par sagādātajām eglītēm!