Sarunu stundu

Projekta ,,Atbalsts psihoemocionālās labbūtības veicināšanai skolas kopienā” ietvaros Izglītojamo pašpārvalde rīkoja Sarunu stundu 15.decembrī 8.klases un 16.decembrī 9.klases skolēniem.
Sarunu stundas laikā, balstoties uz iepriekš veiktajiem aptaujas rezultātiem par skolas mikroklimatu, tika analizētas katras klases problēmas. Izmantojot neformālās izglītības metodes, sarunu stundu laikā skolēniem bija iespēja strādāt grupās, saliedēt klasi, kā arī izrunāt dažādas problēmas, veikt secinājumus par to, kā rīkoties turpmāk, lai ikviens skolēns klasē un skolā justos labi.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.