Konkurss “Cielavas gudrības”

Šogad turpinām piedalīties Latvijas Dabas muzeja organizētajā konkursā “Cielavas gudrības”. Konkursā var piedalīties 5., 6. un 7. klašu skolēni veidojot komandas trīs cilvēku sastāvā. Sezonas laikā būs četras atlases anketas no kurām jāiesūta vismaz trīs, lai kvalificētos finālam. Kopvērtējumā katrai komandai tiks ņemtas vērā trīs labākās atlases anketas no četrām.

Konkursa mērķis – veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, un norisēm dabā. Šajā sezonā dosimies ceļojumā un aplūkosim dažādus pasaules biotopus, kas tajos aug un dzīvo, un cik dažādi tie var būt. Katrā no atlases kārtām aplūkosim kādu no biotopiem.

Konkursa pirmajā kārtā “Meži” veiksmīgi startēja mūsu skolas 5. un 6. klases skolēni Krista Žeiba, Annija Līna Berķe, Linards Ābeltiņš, Kate Ķepīte, Pēteris Ķepītis un Līva Fukse.

Vēlot veiksmi turpmākajās kārtās, skolotājas Agita Bērziņa un Vita Miķelsone