Pārskats par realizētajiem karjeras pasākumiem

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

“ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Pārskats

 par realizētajiem pasākumiem Vecpiebalgas vidusskolā

2019./2020. m.g.

Nr.p.k. Datums Pasākuma nosaukums Klase Skolēnu skaits
1. 8.10. 2019. Karjeras prasmju attīstīšana ar RTU Rīgas Biznesa skolas pārstāvi Elzu Priedi 9.- 12. 58
2. 15.10.2019. Karjeras stunda “ Individuālo spēju tests” 9. 24
3. 31.10. 2019. Konference “Uzdrīksties uzvarēt”. 11.,12. 23
4. 5.11.2019. Karjeras stunda “ Mana nākotnes profesija” 7. 26
5. 19.11.2019. Karjeras stunda” Individuālā karjeras plāna izveide” 11. 12
6. 20.11.2019. Darba pasaules iepazīšana. Ekskursija uz IT uzņēmumu C.T.CO. Rīgā 10.-12. 35
7. 26.11.2019. Karjeras stunda “ Karjeras ceļa kartes sastādīšana” 9. 24
8. 27.11.2019. Karjeras stunda “ Individuālo spēju tests” 10. 10
9. 10.12. 2019. Karjeras stunda “ Mērķu plānošana” 12. 12
10. 12.02. 2020. Ēnu diena 7. – 12. 35
11. 25. 02.2020. Darba pasaules iepazīšana” KAA pasākums Valmierā 4. 14
12. 6.03.2020. Karjeras stunda “ Mana nākotnes profesija” 3. 22
13. 13.03.2020. KAA pasākums “ Mērķu plānošana” kopā ar “ Pacelt pasauli” 6. – 7. 47

Pamatojoties uz ārkārtas situāciju valstī, nenotika pasākums 1. – 3. klasei “ Darba pasaules iepazīšana” (plānots bija 24. aprīlī), un pasākums 8. -9. klasei “SkillsLatvija” (plānots bija 29. aprīlī).

Pārskatu sagatavoja pedagogs, karjeras konsultants Vecpiebalgas vidusskolā: Rigonda Prīse

Mērķu plānošana pamatskolā

Interaktīvā diskusijā 6.un 7. klašu skolēniem , kurā tika nodrošināts darbs grupās un individuāli, palīdzot izglītojamiem meklēt atbildes uz jautājumiem, modelējot dzīves situācijas, lai izglītojamie apgūtu praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai, skolā viesojās Jauniešu akadēmijas „Pacelt pasauli” mērķu plānošanas trenere Ligita Millere, kura iepazīstināja ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, kā arī motivēja un palīdzēja izglītojamiem saskatīt karjeras iespējas savas nākotnes profesijā.

Skolēni veica individuālu darbu pie „mērķu kartes” aizpildīšanas, lai izveidotu savu nākotnes profesijas īstenošanas plānu. Izglītojamiem tika sniegts individuāls atbalsts un palīdzība, lai „ mērķu kartē” plānotais būtu objektīvi izmērāms.

Nobeigumā notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma izvērtējums un tika saņemtas  atbildes uz izglītojamos interesējošiem jautājumiem.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Karjeras pasākums 4. klasei

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vecpiebalgas vidusskolas 4. klases skolēni devās uzzināt kā top televīzijas sižeti un raidījumi. Iepazinām raidījumu tapšanu  no scenārija līdz ēteram – uzzinājām, kas slēpjas televīzijas aizkulisēs. Mums bija iespēja redzēt, ko ikdienā dara žurnālisti, operatori un citi televīzijas darbinieki.  Pašiem bija  iespēja iejusties ziņu diktora, žurnālista un operatora lomā. Mēs viesojāmies Vidzemes TV,  kuras saturu veido Latvijas reģionālās un vietējās televīzijas, un neatkarīgo producentu apvienības. Re:TV nodrošina informācijas – ziņu raidījumu, autorraidījumu, tiešraižu, portretinterviju u.c. aktuālo video materiālu pārraidi no visiem Latvijas reģioniem vienā televīzijas kanālā, kas pieejams ikvienam Latvijas un ārvalstu skatītājam.

Pēc tam viesojāmies Valmieras Olimpiskajā centrā, lai izzinātu un iepazītu profesijas Latvijas sporta nozarē, gūtu  izpratni par sporta nozares attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, nepieciešamajām darba prasmēm un tradīcijām,  apzinātu profesijas, kuras vajadzīgas darbam Olimpiskajā centrā. Lekcijas laikā uzzinājām  par sporta organizācijā nodarbinātā personāla profesijām un kompetenci, par profesijās nepieciešamo izglītību, prasmēm un rakstura īpašībām.

Tikšanās ar  pieciem profesiju pārstāvjiem viņu darba vietā (BMX trases pārzinis, peldēšanas treneris, ledus mašīnas vadītājs, administrators, fizioterapeits).  Katrs profesijas pārstāvis nodrošināja ar pieredzes stāstu par to, kā nonācis līdz savas profesijas izvēlei, iepazīstināja ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, par nepieciešamo izglītību, prasmēm un rakstura īpašībām, demonstrēja  savas prasmes profesijā, kā arī motivēja un palīdzēja saskatīt karjeras iespējas nākotnes profesijā un atbildēja uz  jautājumiem.

Rigonda Prīse

Pedagogs karjeras konsultants Vecpiebalgas vidusskolā 

Vidusskolēni apmeklē IT uzņēmumu C.T.Co

Vidusskolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja IT uzņēmumu C.T.Co.

Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem, organizējot karjeras atbalsta pasākumu, lai dotu jauniešiem iespēju attīstīt un pilnveidot savas zināšanas ne tikai  teorētiski, bet arī praktiski. Iepazīstināt  jauniešus ar darba tirgu Latvijā. Palīdzēt izvēlēties nākotnes profesiju un sagatavoties tālākajiem pārbaudījumiem, apzināties savus talantus, iepazīties ar mērķu plānošanas metodiku, lai izveidotu savu nākotnes profesijas plānu, vidusskolas 10., 11., un 12. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja IT uzņēmumu C.T.Co. Tas ir viens no lielākajiem programmatūras izstrādes ārpakalpojumu uzņēmumiem Latvijā.

Izglītojamie tikās ar uzņēmuma personāla atlases speciālistēm,  programmētājiem un IT speciālistiem, lai iepazītos ar programmēšanas tehnoloģijām Java, Java Script, IOS. Noskaidrojām, ka jau šodien trūkst IT speciālistu, programmētāju, analītiķu un arī nākotnē pēc šīs profesijās pārstāvjiem būs pieprasījums. C.T.Co speciālisti vada IT tēmu sesijas un prezentācijas, lai piesaistītu studentus un jauniešus, lai sniegtu viņiem redzējumu par tehnoloģijām un metodēm, kuras tiek izmantotas reālā projekta dzīves ciklā. Arī pašā uzņēmumā mācīšanās ir ikdienas process. C.T.Co stimulē mācīšanos visos līmeņos. Profesionāļi šeit vēlas mācīties un dalīties ar iegūtajām zināšanām.

Uzņēmumā varēja just, cik ļoti šeit cenšas radīt atmosfēru, kurā darbinieki jūtas ērti un komfortabli, pildot savus darba uzdevumus.

Skolēni iesaistījās komandas saliedēšanas aktivitātēs un saņēma atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

 

Konference ”Uzdrīksties uzvarēt”

Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 31.oktobrī  Vecpiebalgas 22 vidusskolēni un 2 skolotājas piedalījās gada lielākajā pasākumā-Uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē ”Uzdrīksties uzvarēt” Ķīpsalas hallē,Rīgā.

Konferenci organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un JUNIOR Achievement Latvia projekta „Inovāciju motivācijas programma” ietvaros,ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Konferences mērķis- izglītot Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi un daudzajām iespējām, ko tā dod.

Šī gada konferences sauklis ”Pievienojies varoņiem biznesā”, vienoja vairāk kā 5000 jauniešus no visas Latvijas.Skolēnus no skatuves uzrunāja dažādi uzņēmēji , stāstot savu pieredzi,dzīves stāstu un realizētos mērķus. Visvairāk jauniešus ieinteresēja Iļja Krūmiņš, Gamechanger Audio dibinātājs un vadītājs,Edgars Rozenvalds, Wood Religion dibinātājs un vadītājs,kā arī noslēgumā Carnival Youth mūziķi. Ar lielu sajūsmu tika sagaidīti Led Dance Show dalībnieki. Paralēli dienas garumā skolēniem bija iespēja apmeklēt partneru stendus, foto stūri un citas aktivitātes.

Ieguvumi- iedvesma, motivācija, uzdrīkstēšanās sākt jau šodien spert pirmos soļus sevis pilnveidošanā,iesaistoties piedāvātos JA Latvija projektos kā SMU (Skolēnu Mācību Uzņēmums), Līderības projektā u.c. Iesaistoties skolas dzīvē, pielietot gūtās atziņas un mērķtiecīgi virzīties plānu īstenošanā.

Liels paldies skolēnu un skolotāju vārdā,par šo iespēju apmeklēt tik fantastisku pasākumu.

Ekonomikas skolotāja Marina Grīnberga.

 

 

Meistarklase skolniekiem

8. oktobrī Vecpiebalgas vidusskolā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes RBS (Rīgas Biznesa skola). Radošo darbnīcu vadīja bakalauru programmu koordinatore Elza Priede. Nodarbībā skolēni apguva prasmes prezentēt uzņēmumu un risināt noteiktu biznesa problēmu. Strādājot grupās, skolēni uzzināja, kā vislabāk pārliecināt potenciālo investoru tikai dažu minūšu laikā.

Meistarklase notika  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Multenkulten

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vecpiebalgas vidusskolā notika pasākums “Darba pasaules iepazīšana. Profesiju daudzveidība”, kurā izglītojamie iepazinās ar animācijas filmu veidošanu kopā ar studiju “ Multenkulten”.

Pasākums tika rīkots, lai izzinātu un iepazītu profesijas animācijas nozarē, radītu izpratni par animācijas nozares attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, nepieciešamajām darba prasmēm un tradīcijām, tādējādi veicinot darba pasaules iepazīšanu un  izglītojamo  karjeras vadības individuālo prasmju attīstību.

Sākumā izglītojamie noklausījās lekciju, kuras struktūra atklāj animācijas filmas izveides procesu, kas izglītojamiem ļauj uztvert animācijas veidošanas kopskatu, iepazīstinot ar dažādām profesijām animācijā, ko papildināja grafiskais materiāls – fotoreportāža, kas paskaidroja katras profesijas specifiku, kā arī noskatījās animācijas filmu fragmentus. Vizuālo materiālu papildināja stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī  neliels stāstījums par konkrētu personu, kura raksturo šo profesiju un strādā Latvijā. Pēc tam  izglītojamie izveidoja  īsu animācijas filmu, pēc animācijas filmas izveidošanas to noskatījās, un uzzināja, kā var veidot animāciju mājas apstākļos, un saņēma  atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

10. klase ciemos pie pārtikas ražošanas uzņēmuma “Cukurella”

 Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem,  organizējot karjeras atbalsta pasākumu  – tikšanos ar veiksmīgu uzņēmēju – pārtikas ražotāju, lai  iepazīstinātu  izglītojamos  ar uzņēmēja darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, strādājot individuālā pārtikas ražošanas uzņēmumā, tādējādi veicinot darba pasaules iepazīšanu un  izglītojamo  karjeras vadības individuālo prasmju attīstību  projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, Vecpiebalgas vidusskolas 10. klases izglītojamie devās uz individuālo pārtikas ražošanas uzņēmumu “ Cukurella”, kurā uzzināja pieredzes stāstu par to, kā uzņēmums  nonācis līdz savam biznesa variantam, par ceļu uz “unikāla produkta radīšanu”,   kā izmantojis jebkuru iespēju  pelnīt, ietverot jautājumu par  personīgajā biznesā iesaistītā personāla profesijām un kompetenci, esošo resursu izmantošanas iespējām, kā arī iepazīstināja ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, par nepieciešamo izglītību, prasmēm un  rakstura īpašībām, lai nonāktu no idejas līdz biznesam, kā arī motivēja    izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas uzņēmējdarbībā savas nākotnes profesijā. CUKURELLA ražo ābolu biezeņa zefīrus, marshmallow pastilas, macarons un bezē cepumus, eklērus un popkūciņas. Vasaras sezonā tiek gatavots arī mājas saldējums. Skolēni iesaistījās  popkūciņu radīšanā, un saņēma atbildes  uz uzdotajiem jautājumiem.

11. un 12.klases skolēni ekskursijā uz Valmieru

Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 11. un 12.klases skolēni 25.03. 2019.devās karjeras braucienā uz Valmieru. Pirmais galapunkts bija Vidzemes olimpiskajā centrā, kur apskatījām centra iekštelpas. Uzzinājām olimpiskā centra mazo vēsturi. Jauki pavadījām laiku, apskatot basketbola zāli, peldbaseina telpas, ledus halli un trenažieru telpas. Turpinot jauko dienu, nākamā vieta, kuru mēs apmeklējām bija Valmieras stikla šķiedras rūpnīca. Šajā rūpnīcā uzzinājām par darba iespējām un apskatījām rūpnīcas telpas. Redzējām, kā ražo stikla šķiedru, kas likās interesanti visiem. Apkopojot visu dienu, mēs visi jauki pavadījām laiku un uzzinājām daudz jauna, par karjeras iespējām.