Vecāku diena

4.oktobrī skolā vecāku diena. Vecākiem bija iespēja apmeklēt divas mācību stundas (5. un 6.mācību stundu), vērot sava bērna darbošanos un aprunāties ar priekšmetu skolotājiem. Vecāki veica arī stundas izvērtējumu:

 Es priecājos par savu bērnu šajā stundā, tāpēc ka…. ;

 Paslavē ( stundā man patika …….);

 Piedāvā (mani ieteikumi ……);

 Pajautā (man nebija saprotams …….).

Vecāki pabija mācību stundās 42 skolēniem, bet lekciju ,, Kustības ikdienā bērna priekam un attīstībai ilgtermiņā”,  Dr.paed.,asociētās profesores Intas Bulas – Bitenieces apmeklēja 43 skolēniem.

Lekcijā radām atbildes uz vairākiem jautājumiem:

  • Kāpēc nepieciešamas fiziskās aktivitātes?
  • Kā fiziskas kustības ietekmē smadzeņu darbību?
  • Kas man traucē organizēt/veicināt/sekmēt/mācīt aktīvu dzīvesveidu un to mācīt tālāk bērniem?

Visa mūsu dzīve no sākuma līdz beigām ir saistīta ar kustību:

  • Bērns mācās pārvietojoties: rāpo, skrien, lec. Visa veida prasmju apgūšana ir saistīta ar muskuļu darbību.
  • Mūsu organismā nepārtrauktā kustībā atrodas viss: muskuļi, asinis, limfa. Ja cilvēks mācās vai pārstrādā informāciju, tad kustības vienmēr ir šī procesa sastāvdaļa. Mācīšanās ir iespējama tikai pateicoties kustībām.

“Nepieciešams, lai garīgā un fiziskā audzināšana notiek paralēli, citādi mēs traucēsim to orgānu attīstību, kam netiks piedāvāts konkrēts vingrinājums. Kustība un fiziskā slodze ir līdzeklis izziņu spēju attīstībai. Tāpēc fiziskajai izglītībai – fiziskajiem vingrinājumiem – ir jābūt katru dienu tikpat daudz, cik garīgajām nodarbībām(  krievu pedagogs Pjotrs Lesgafs).

Pozitīvas emocijas ir puse no uzvaras! Svarīgāks ir process nevis gala rezultāts!

,,start-up” sadarbībā ar ,,Balgas stropu”

11.oktobrī 10.klasei  nodarbība par uzņēmējdarbības uzsākšanu un uzņēmējdarbības forumu ,,start-up” sadarbībā ar ,,Balgas stropu”

Mums nodarbība ļoti patika, deva jaunu pieredzi, kā prezentēt kaut ko pašizdomātu, kas pasaulē vai Latvijā vēl nav pat izdomāts. Piemēram, pārvietojamu čemodānu, uz kura var apsēsties, ja esi noguris; izgudroti krekli ar latviešu vēstures jociņiem. Visas prezentācijas veidojām angļu valodā, lai vairāk cilvēku uzzinātu par mūsu izgudrojumiem.

Mums patika arī aktivitātes. Spēle „ Zombijs”. Viens tēloja zombiju. Mūsu uzdevums bija pārvietoties tā, lai zombijs nevarētu apsēsties uz brīvā krēsla.   Arī spēlējām spēli „Salinieks”. 3 cilvēkiem bija visi jāpārliecina, stāstot, kāpēc tieši viņam būtu jāpaliek uz salas. Protams, ka uzvarētājs tikai viens.

Paldies nodarbības vadītājiem no „Balgas stropa”.

 

Valmieras apmeklējums

26. septembrī 7. un 8.klase devās uz Valmieru, projekta ,,Skolas soma” ietvaros apmeklēja Valmieras muzeja piedāvātās muzejpedagoģijas nodarbībās ,,Bruņinieku skolā” un ,, Senajā skolā.” Skolēniem bija iespēja nokļūt viduslaiku pasaulē un uzzināt par dzīvi tajos laikos, kā arī tika dota iespēja piedalīties bruņinieku turnīrā. ,,Senajā skolā” varēja iejusties tā laika mācību procesā un apgūt boksterēšanu pēc vecās drukas, kā arī rakstīt ar tinti glītrakstus. Nodarbības bija aizraujošas un interesantas.

5.nedēļa bērnudārzā

Tik skaists rudens sen neesot pieredzēts, skan šogad no visām pusēm! Patiešām rudentiņš bagāts vīrs priecē gan ar krāsām, gan ar ražu! Bērni un audzītes uz Miķeļdienu bija sanesuši visdažādākās rudens veltes, kuras kopā pētīt, mērīt, tad rīvēt, griezt, pagaršot. Rotaļas par godu šai dienai arī tādas rudenīgi svarīgas, tāpat kā “rudens kompota” kopīga lasīšana un burkās likšana!

 

Ģimeņu ekskursija

Vai zināt, kura ir latviešu nācijas mīļākā pasaka? Jā, mūsu novadnieka, kuram šogad novembrī atzīmēs 140.dzimšanas dienu, mūsu pasaku ķēniņa sirsnīgā pasaka “Kaķīša dzirnavas”. Lai apskatītu rakstnieka un dzejnieka māju, lai uzzinātu ko vairāk, lai redzētu, cik skaista ir mūsu zeme rudenī, lai pabūtu kopā, 4.oktobrī devāmies uz K.Slabes muzeju “Saulrietos” un pēc tam uz ” Vēveru” dzirnavām.

Pateicība

“Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas labāk prieks!” teicis Baltais kaķītis pasakā. Prieku Vecpiebalgas bērnudārza bērniem šoruden vairojusi mūsu skolas 55. izlaiduma absolvente Renāte (Bazjuka) Willey, ziedojot 165 euro, kuri tiks izlietoti 3 bērniem ēdināšanas un peldēšanas nodarbību apmaksai. Labie darbi silda sirdi! Paldies!

Meistarklase skolniekiem

8. oktobrī Vecpiebalgas vidusskolā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes RBS (Rīgas Biznesa skola). Radošo darbnīcu vadīja bakalauru programmu koordinatore Elza Priede. Nodarbībā skolēni apguva prasmes prezentēt uzņēmumu un risināt noteiktu biznesa problēmu. Strādājot grupās, skolēni uzzināja, kā vislabāk pārliecināt potenciālo investoru tikai dažu minūšu laikā.

Meistarklase notika  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Izgaismo skolu novembrī – nolikums

Skolotāju diena

Ik dienu nāc ar smaidu viedu

Tu, skolotāj, pie manis nāc.

Ar burtu burtiem, vārdu vārdiem,

Tu mani viedu veidot sāc.

No baltas lapas košās krāsās,

Tu mani pārvērt nemanot.

Ļauj pateikties par sirdi tavu,

Tev pretī manu atverot.

Paldies te, skolotāj!

Sev paturēšu tavu smaidu,

Tas man kā gaisma būs.

/ S. Pundure/

Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Savus skolotājus iepriecinājām 3.oktobrī.

11.klases skolēni pirmās stundas laikā skolotājus pacienāja ar rīta kafiju/ tēju un našķīšiem, bet pēcpusdienā skolas zālē sagaidīja ar ziediem un  runāja dzeju skolotājiem, rādīja video “Kā Jūs raksturotu savus skolotājus? Ko Jūs viņiem novēlētu?”.

Arī skolas pašpārvaldes komanda apsveica skolotājus.

Skolotāji  pārsteidza sveicējus ar instrumentālu improvizāciju.

 

Skolēnu brauciens uz Rīgu

1.oktobrī 5.klases un 9.klases skolēni kopā ar audzinātājām devās uz Rīgu, lai programmas ,, Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklētu Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju muzejpedagoģijas nodarbībā “Rudentiņš bagāts vīrs” un Latvijas Nacionālo bibliotēku,, Kaligrāfijas nodarbību”.

Aktivitātē Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā muzejpedagoģijas nodarbībā,, Rudentiņš bagāts vīrs” skolēni ar interesi klausījās stāstījumu par latviešu dzīvi pirms 200 gadiem. Varēja aplūkot un uzzināt kāda nozīme agrāk bija krogam, ar kādiem braucamajiem pārvietojās cilvēki. Apskatījāmies seno baznīcu, nabadzīga karavīra sētu un bagāta saimnieka iedzīvi Kurzemē. Pasākumu interesantu, izzinošu vadīja divi gidi Ieva un Ilmārs, kuri prata noturēt uzmanību ar aizraujošu stāstījumu, labām un piemērotām rotaļām, kuras varēs izmantot savos klases vakaros skolā. Bija ļoti jautri, izzinoši visai klasei kopā darboties.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rakstījām ar spalvu, kuru iemērcām tintes trauciņā. Veidojām apsveikumus skolotājiem Skolotāju dienā. Interesanta aktivitāte.

Bija interesanta, radoša, aktivitātēm bagāta ekskursijas diena.