25.MARTS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA

Lai arī akcija tika gatavota lielā slepenībā un vietējie darbinieki, kam bija jāpiedalās par ceļa rādītājiem un īpašumu uzskaitītājiem, tika instruēti tikai dažas stundas pirms operācijas sākuma, tomēr bija informācijas noplūde un diezgan liels skaits potenciālo izsūtāmo paslēpās. Masu deportāciju un citu represiju īstenošanā okupācijas vara iesaistīja vietējos komunistus, komjauniešus, padomju darbiniekus un aktīvistus, kā […]

“Sporta diena – Augsim veseli” pirmsskolas bērniem

Vecpiebalgas vidusskolas 2.klases skolēni ir ļoti sportiski. Liela daļa skolēnu dejo tautiskās dejas, trenējas papildus BMX, biatlonā, basketbolā, florbolā. Tādēļ arī izvēlējās, ka Labais darbs būs fiziski aktīvs. Skolēni vadīja pirmsskolas bērniem aizraujošu sporta dienu, lai parādītu, cik pozitīvas emocijas viņiem sagādā sportošana.

Labais darbs notika 27.02. skolas lielajā sporta zālē. 2.klases skolēni iejutās skolotāju lomā. Viņiem katram savā stacijā bija mazajiem bērniem jāparāda un jāpalīdz izpildīt sportisko aktivitāti, bet pirms tās  draugiem no bērnudārza vēl nācās atminēt otrklasnieku izdomātu mīklu, kuras atminējums bija saistīts ar stacijas uzdevumu. Kas tad mazajiem sportistiem bija jādara? Jāmet bumbas bumbu ratos, jālien cauri šūpojošajām, “tumšajām alām” un “zirnekļu tīklam”. Jāķer bumba un jāsauc veselīgs ēdiens, jāmet smilšu maisiņi domino kauliņu mērķī, jāattēlo dzīvnieki ar kustībām, jāmet bumbiņas riņķos. Jāpārvar tilts, jālec kā zaķim šķēršļu trasē un jārāpjas kokos pēc riekstiem kā vāverēm. Un jāsacenšas arī stafetes skrējienā. 2.klases skolēni savu skolotāja lomu izpildīja ļoti apzinīgi, mēs, skolotājas, varējām lepoties! Kāds sajūtās ļoti atbildīgs, jo spēja kādam palīdzēt, kāds nopūtās, jo bija jau piekusis un saprata, ka būt par sporta skolotāju nav nemaz tik viegli, bet kopumā bērni bija laimīgi, priecīgi, cik labi viss izdevās!

Vēl 2.klases skolēni bija sagādājuši sešgadīgās grupiņas bērniem dāvaniņas-pašu šūtas sirsniņas. Lai sadraudzētos un būtu viņu pirmie draugi skolā! Ļoti audzinošs pasākums skolniekiem, noteikti šādas sporta dienas rīkosim vēl!

Attālinātā mācību procesa organizēšana

1.Skola no plkst. 7:30 līdz plkst. 15:30 ir atvērta darbiniekiem, apmeklētājiem nodrošina pakalpojumu sniegšanu attālināti.
2.Pedagogam ir izvēles iespēja – vadīt attālināto mācību procesu no mājām vai izglītības iestādes.
3.Reizi nedēļā pedagogi informatīvajā sanāksmē (saskaņā ar darba plānu) pārrunā mācību procesa organizēšanas aktualitātes.
4.Saziņai tiek izmantota e-klase un WhatsApp.
5.Attālinātais mācību process tiek plānots GoogleDrive, kur skolotājs līdz kārtējās nedēļas sestdienai saplāno mācību stundas nākamai nedēļai.
6.Skolēniem un vecākiem jaunās nedēļas mācību procesa plānojums ir pieejams e-klases pastā atsūtītā saitē no svētdienas.
7.Mācību process katru darbadienu norit no plkst. 8:30 saskaņā ar Vecpiebalgas vidusskolas
2019./2020.mācību gada 2.semestra nodarbību sarakstu.2019./2020.mācību gada 2.semestra nodarbību sarakstu.
8.Tāpat kā klātienes mācību procesā, arī attālināti skolēns mācās visu dienu, un skolotājs attālināti ir pieejams gan savu konsultāciju, gan mācību priekšmetu stundu laikā.
9.Ja kādā dienā skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties attālinātajā mācību procesā, vecāks līdz plkst. 10:00 par to informē klases audzinātāju, kas līdz plkst. 12:00 ar e-klases starpniecību šo informāciju nosūta mācību priekšmetu skolotājiem.
10.Attālinātais mācību process neatceļ ikdienas un temata noslēguma pārbaudes darbus un vērtējumu izlikšanu.
11.Skolotāja norādītie darbi nosūtāmi līdz konkrētās mācību dienas plkst. 21:00, profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņiem – darbi iesniedzami līdz kārtējās piektdienas plkst. 21:00.
12.Skolotājs regulāri veic ierakstus e-klases žurnālā: norāda stundas datumu un tēmu, stundās veicamās aktivitātes un izmantotos materiālus (saites, dokumenti u.c.), skolēnu kavējumus, vērtējumus.
13.Gadījumos, kad skolēnam nav iespējama nekāda veida tiešsaistes saziņa ar skolu, vecāks, sazinoties ar klases audzinātāju, vienojas par mācību uzdevumu saņemšanu klātienē.

Ārkārtas situācijā ir ļoti svarīga katra pieaugušā cilvēka atbildība gan par veicamo darbu, gan saziņu, gan informācijas sniegšanu.

Esam pacietīgi – šī mums katram ir jauna pieredze!

Valsts konkurss mākslas programmai

Valsts konkursa darbu izstrādes laiks mākslas programmās vienmēr ir ne tikai radošs un prieka pilns, bet ļoti satraukts un atbildīgs. Pie mums visu februāra mēnesi valdīja ārkārtīgi liela rosība, ar lieliem izaicinājumiem, kas vainagojās ar jaunām radošām prasmēm, zināšanām scenogrāfijas mākslā. Šī gada Konkursa tēma: „Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” Sākums nebija viegls, arī spēcīgais vīruss mūs pārsteidza nesagatavotus, bet rezultātā liels gandarījums par katru mākslas darbiņu, bērni strādā atbilstoši savam vecumam un spējām. Paldies visiem bērniem un skolotājām par darbu!

Valsts konkursa 1. kārtas uzdevumi:

  1. vecuma grupa (7-10 gadi) “Iekšiņa un āriņa”.

Bērniem tika dots uzdevums, no kartona kastes izveidot objektu, augu vai dzīvu būtni. Attēlot to telpiski, papildināt gan no ārpuses, gan iekšpuses, izmantojot krāsas, dažādus materiālus, panākt objekta reālu raksturu.

  1. vecuma grupa (11-13gadi) “Emocijas un sajūtas”.

Kartona kastē jāveido 3D kompozīcija- scenogrāfija ar visiem tai raksturīgajiem izteiksmes līdzekļiem: gaisma, faktūra, materialitāte, proporcijas, ritms, kustība, u.c. Kastes iekšpusē jāparādās bērna sajūtām un emocijām.

  1. vecuma grupa (14-16) „Mūzika”.

Lielajiem audzēkņiem vislielākais izaicinājums. Izvēlētajam skaņdarbam asociatīvi jāattēlo un jāizveido kartona kastē atbilstoša scenogrāfija. Telpā veiksmīgi apvienotas mākslinieciskie izteiksmes veidi ar gaismas efektiem. Darbam jāpievieno QR kods, lai žūrijai iespēja noklausīties skaņdarbu kopā ar telpiski veidoto darbu.

Tautasdziesmu konkursu „Kad dators izslēgts un telefons kluss…”

Mācības martā noslēdzās ar tautasdziesmu konkursu „Kad dators izslēgts un telefons kluss…” Šāds pasākums mūsu skolā notika pirmo reizi, tāpēc bija daudz nezināmo. Konkurss sākās ar kopīgi dziedātu Renāra Kaupera dziesmu “Mana dziesma.”

Katra klase , ierodoties uz konkursu, bija apguvusi 10 tautasdziesmas. Visām klasēm izdevās savu izlozēto dziesmu nodziedāt līdz galam, tātad dziesmas bija labi apguvuši. Seno vārdu skaidrošanā visas komandas ieguva maksimālos 2 punktus. Pārsteidza tas, cik daudz dažādu dziesmu bērni varēja nodziedāt par izlozēto tēmu ( dzīvnieki, ūdens un kukaiņi). Klausoties dziesmu melodijas arī tika uzminētas. Tautasdziesmas dziedāja ar lielu aizrautību, kas iepriecināja gan pašus bērnus, gan klausītājus.

Par „Varenākajiem dziedātājiem” 1.-4. klašu grupā tika atzīta 4. klase, 5.-8. klašu grupā 6. klase. un 9.-11. kl. grupā 10. klase.

                                      Mūzikas skolotāja Inta

Vecpiebalgas vidusskolā pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē

Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid – 19” izplatību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada 17.marta rīkojumu Nr. 2020/3-2.1/61 un ņemot vērā Epidemioloģiskās drošības likuma 18.panta trešo daļu un 36.2.panta pirmo daļu,

no 2020.gada 18.marta Vecpiebalgas vidusskolā pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu attālināti:

skolas e-pasts: vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv

sekretāre: 64161448

direktore: 26497579

direktores vietnieks saimnieciskajā darbā: 26470337

direktores vietniece mācību darbā: 28880332

direktores vietniece pirmsskolā: 26413004

Mācību nodrošināšanai attālināti

10.-12.klases mācību ekskursija

2020.gada 11.martā projekta “Skolas soma” ietvaros vidusskolēni noskatījās Dailes teātra izrādi “Iemīlējies Šekspīrs”.

 

2020.gada 11.martā projekta “Skolas soma” ietvaros vidusskolēni noskatījās Dailes teātra izrādi “Iemīlējies Šekspīrs”.

Izrādes pamatu veido ar septiņiem Oskariem godalgotās filmas „Iemīlējies Šekspīrs” ( 1996, režisors Džons Madens) scenārijs, ko radījuši Marks Normens un Toms Stopards, bet dramatiskā materiālā pārvērtis Lī Hols. Lugas  ainas veidotas kā kolāža, to veido daudzi fragmenti. Atstāta viena pamatlīnija – Šekspīrs un viņa Mūza, kā tas savijas ar Romeo un Džuljetas radīšanu. Dzīve un teātris, kas no kā dzimst?

Izrāde skolēniem deva iespēju padomāt par savām attiecībām un lika secināt, ka mīlestība ir pāri visam – gan laimīga, gan nelaimīga. Atzina, ka izrāde bija burvīga, ar lieliskiem aktieriem. Ļoti interesants skatuves noformējums  un interesants vides risinājums. Lai arī notikumi risinājās Šekspīra laikā, izrāde bija moderna, mūsdienām pielāgotiem tērpiem.

 

Starpnovadu sacensības tautas bumbā

10.03. otrās un trešās klases skolēnu komanda devās uz Cēsīm, lai piedalītos starpnovadu sacensībās tautas bumbā. Mums veicās lieliski-ieguvām 1.vietu, astoņu komandu konkurencē! Paldies visiem sportistiem par centīgo dabu stundās, treniņos, kopā mēs varam lielas uzvaras gūt!

INFORMĀCIJA!!!