Pavadām pavasari un sagaidām vasaru kopā!

Visi bērnudārza bērni 23.maija kopā ar audzītēm un auklītēm devās zaļumos: mazie “zvirbulēni”, pildot dažādus uzdevumus dabā, apgāja pamatīgu apli ap bērnudārzu, Inešu “Zīlītes” devās uz Inešu ezera pludmali, kurā rotaļājās, sportoja, izšūpojās, “Cīrulīši” pabaroja zivtiņas ūdensrožu dīķī, tad taustīja, kas ir Meža mātes kastē un meklēja to dabā, bet “dzenīši”drosmīgi ar riteņiem, “pūčulēni”ar kājām devās uz “Kinofermu”, kurā noklausījās saimnieku stāstījumu par kino aparatūras vēsturi, kā arī skatījās senas multfilmas. Diena piepildīta un interesanta! Noslēgumā ikviens saņēma velo cimdiņus, kurus visiem mūsu bērniem dāvā Sanita (exs Pavloviča) un Rihards Lakuči. Pateicība no sirds!

“Lai vējš pūš burās!”

Vecpiebalgas novada pirmsskolēnu dziesmu un deju svētki šogad priecēja ar jūras tēmu: visiem bija jādodas ceļā meklēt lielāko dārgumu, kas izrādījās ĢIMENE. Kā ik gadu skatītājus priecēja gan bērnu dejas, dziesmas un rotaļas, gan skolotāju priekšnesumi. Īpašs pārsteigums visiem bija tētu “sinhronās peldēšanas” paraugdemonstrējums. Noslēgumā, klausoties Ērgļu ģimenes māmiņas Ivetas runātajā dzejolī, šķiet, ka ikviens mazais un lielais vēlreiz pārliecinājās, ka nav nekā mīļāka par savu ģimeni. Pēc koncerta pļaviņā pie kultūras nama visus gaidīja Jauniešu centra sagatavotās interesantās un aizraujošās aktivitātes.

5. grupiņas ekskursija

Bērnudārza 5 grupiņas kopā ar skolotājām un auklītēm 17.maijā devās uz Jaunpiebalgas VUGD posteni, lai apsveiktu ugunsdzēsējus 154.gadskārtā, kopš Latvijā dibinātas ugunsdzēsēju vienības, kā arī, lai iepazītos ar ugunsdzēsēju darbu un darbarīkiem. Šī tikšanās bija ļoti vērtīga un interesanta, bet noslēgumā vēl visi tika pacienāti ar svētku kliņģeri.
Ekskursijas turpinājās “Ķelmēnu” maizes ceptuvē, kurā arī visi tika laipni sagaidīti, ar maizīti sacienāti un apdāvināti, ar ceptuvi un cepēju darbu iepazīstināti. Viss bija tik aizraujoši: lieli kombaini, graudu krātuves, mīklas trauki, maizes krāsnis un daudzie, daudzie maizes kukulīši! Pikniks “Ķelmēnu” pļavā izdevās varens, jo pēc tik aizraujošas dienas viss garšo vienkārši lieliski!
Paldies VUGD Jaunpiebalgas posteņa ugunsdzēsējiem, jo īpaši Miķeļa un Mika tētim Marekam Klimovičam un paldies ” Ķelmēnu” saimniekiem par milzu dāsnumu un atsaucību! Labs labo vairo!

Vieglatlētika

Starpnovadu pamatskolu sacensībās vieglatlētikā 4 medaļas. Kitijai 2.,3.vieta , Elizabetei abas 1.vietas .

Multenkulten

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vecpiebalgas vidusskolā notika pasākums “Darba pasaules iepazīšana. Profesiju daudzveidība”, kurā izglītojamie iepazinās ar animācijas filmu veidošanu kopā ar studiju “ Multenkulten”.

Pasākums tika rīkots, lai izzinātu un iepazītu profesijas animācijas nozarē, radītu izpratni par animācijas nozares attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, nepieciešamajām darba prasmēm un tradīcijām, tādējādi veicinot darba pasaules iepazīšanu un  izglītojamo  karjeras vadības individuālo prasmju attīstību.

Sākumā izglītojamie noklausījās lekciju, kuras struktūra atklāj animācijas filmas izveides procesu, kas izglītojamiem ļauj uztvert animācijas veidošanas kopskatu, iepazīstinot ar dažādām profesijām animācijā, ko papildināja grafiskais materiāls – fotoreportāža, kas paskaidroja katras profesijas specifiku, kā arī noskatījās animācijas filmu fragmentus. Vizuālo materiālu papildināja stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī  neliels stāstījums par konkrētu personu, kura raksturo šo profesiju un strādā Latvijā. Pēc tam  izglītojamie izveidoja  īsu animācijas filmu, pēc animācijas filmas izveidošanas to noskatījās, un uzzināja, kā var veidot animāciju mājas apstākļos, un saņēma  atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu koncerts,, Iedziedi, iedanco vasaru!” (+Galerija)

10.maijā Vecpiebalgas KN notika 1. – 12.klašu skolēnu koncerts. Šajā koncertā priekšnesumus sniedza skolēni, kuri mācību gada laikā bija darbojušies interešu izglītības pulciņu nodarbībās vai mācību stundās. Tautiskās dejas dejoja 1. – 11.klašu skolēni( vadītājas Mārīte Lācgalve, Dace Circene, Antra Grīnberga). Mūsdienu dejas dejoja 1. – 3.klašu skolēni un 9. – 11.klašu skolēni(vadītāja Žanna Otersone). Dziesmas dziedāja 1. – 12.klašu skolēni(vadītāja Inta Apalupa). Varēja aplūkot skolēnu darbus, kuri darbojušies rokdarbu, amatniecības, dizaina un grafikas pulciņos(vadītāji Ingrīda Batņa, Sergejs Sipčenko, Ina Treiliņa). Paldies par darbu!

Foto: Maira Asare

Kino pēcpusdiena 1.klasei

Kad “LAIPNĪBAS ” burkā sakrājas izpalīdzība, draudzība, pieklājība un citas tikumiskās vērtības līdz burkas 2.līmenim, 1.klases skolēni godam nopelnījuši “Kino pēcpusdienu”!

Mākslas dienas (afiša)

Tikšanās ar arhibīskapu Jāni Vanagu ( + Foto)

8. maijā norisinājās tikšanās ar arhibīskapu Jāni Vanagu. “Sakārtojiet savu istabu” vai ” Kur meklēt piepildījumu savai dzīvei?”.

Akreditācija

Vecpiebalgas vidusskola un tās programmas ir akreditētas uz nākošajiem 6 gadiem! Paldies visiem kolēģiem par ieguldīto darbu un uzticību!

Direktors