1.semestris Vecpiebalgas vidusskolā

2020./2021. mācību gada 1.semestris ir sagādājis daudzus izaicinājumus gan skolai, gan skolēniem un vecākiem. Esam pārliecināti – sadarbojoties iespējams pārvarēt ikvienas grūtības un sasniegt visaugstākos rezultātus.

Šajā mācību gadā pieaudzis to skolēnu skaits, kuri 1.semestri beiguši  ar augstiem vērtējumiem (liecībā tikai 8, 9, 10 balles). Sākumskolā tie ir 11 skolēni: Martins Bogdanovs, Samanta Govorenko, Pauls Putniņš, Patriks Zārdiņš (2.kl.), Madara Asare, Annija Bambe, Samanta Briška, Elza Ezeriete, Klāvs Gavars, Gatis Šulcs un Gustavs Vagulis (3.kl.). Pamatskolā 4 skolēni: Kate Ķepīte (4.kl.), Annija Līna Berķe (5.kl.), Elizabete Cīrule un Simona Radvilaviča (7.kl.).                                                                       

Augstākais skolēna vidējais vērtējums 1. – 3.klašu grupā  ir Klāvam Gavaram (9.33), 4. – 9.klašu grupā Simonai Radvilavičai (9.44) un 10. – 12.klašu grupā Martai Agnesei Asarei (8.71).

Starp klasēm 1.semestri ar visaugstāko vidējo vērtējumu sākumskolā beidza 3.klase (audz. Anita Jurgena), pamatskolā – 4. klase (audz. Baiba Bērziņa), vidusskolā – 11. klase (audz. Vita Miķelsone).

 

Augstākie vidējie vērtējumi

Klase 1.semestrī
  1.vieta 2.vieta 3.vieta
1.      
2. Martins Bogdanovs (9.00) Samanta Govorenko Patriks Zārdiņš (8.50) Pauls Putniņš (8.00)
3. Klāvs Gavars (9.33) Madara Asare (8.67)

Annija Bambe

Samanta Briška

Elza Ezeriete

Elza Rozentāle

 Beatrise Kondratjeva (8.33)

Gustavs Ķaukulis

Gatis Šulcs

Gustavs Vagulis

4. Keita Ķepīte (9.00) Elīza Doniņa (8.75)

Agnese Lapiņa

Armands Gulbis (8.42)

 

5. Annija Līna Berķe (8.91) Marija Anna Krastiņa (8.36)

 

 Krista Žeiba (8.09)
6. Keitija Naprejenko (8.50) Kristians Elmārs Vanags (7.86) Agnese Brence (7.79)
7. Simona Radvilaviča (9.44)  Elizabete Cīrule (9.25) Elīza Ratniece (8.38)
8. Markuss Bērziņš (8.82) Agnese Volmane (8.76) Linards Ločmelis (8.00)
9. Indra Gita Bērziņa (8.94) Luīze Elīza Baltputna (7.71) Kristaps Polis (7.06)
10. Rēzija Krieviņa (8.45) Melisa Polīna Stepāne (6.73) Jānis Tupiņš (5.82)
11. Marta Agnese Asare (8.71) Marta Logina Pundure (8.47) Elīna Līva Pozņakova (8.06)
12.E Anna Balode (8.50)

Elizabete Kate Antone

 Maira Kukle (8.25) Elīna Meldere (8.17)

Zanda Betija Šīre

 

Paldies skolēniem, pedagogiem un vecākiem par veiksmīgo sadarbību!

1.semestra sasniegumi olimpiādēs, konkursos un sacensībās

1.semestrī attālināti, izmantojot olimpiāžu tiešsaistes vietni, norisinājās mācību priekšmetu 2.posma olimpiādes angļu valodā, bioloģijā un vēsturē, kurās mūsu skolēni saņēmuši gan godalgotas vietas, gan atzinības (skatīt tabulā).

 

Olimpiāde Klase Skolēna vārds un  uzvārds Rezultāts Pedagoga vārds un uzvārds
Angļu valoda 11. Raivo Ivulāns 3.vieta Gunita Kundrate
Bioloģija 11. Elīna Līva Pozņakova 3.vieta Vita Miķelsone
11. Marta Agnese Asare atzinība Vita Miķelsone
12. Maira Kukle atzinība Agita Bērziņa
Vēsture 9. Indra Gita Bērziņa atzinība Sandra Makare
12. Kate Elizabete Antone 2.vieta Sandra Makare

Datu valsts inspekcijas konkursā “Dati ir vērtība – sargā tos!”, 9.klases skolēnu komanda (Indra Gita Bērziņa, Luīze Elīza Baltputna, Asnate Briška, Kristaps Polis, Juris Jēkabs Vološins, Jurģis Zommers) ieguva 2.vietu Vidzemes reģionā (skolotāja Ligita Zemberga – Zeltiņa).

Lepojamies arī ar sportistiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas dažādās sporta sacensībās:

Liene Klodža – 2. vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās rudens krosā (skolotāja Līga Glāzere – Spalviņa).

Elizabete Cīrule – 3.vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās rudens krosā (skolotāja Agita Krama) un augsti sasniegumi vieglatlētikas sacensībās, kurās Elizabete piedalās kā Cēsu sporta skolas audzēkne.

Keitija Naprejenko – 3.vieta Latvijas čempionātā biatlonā (Cēsu sporta skola)

 

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Fotonodarbība

17.decembrī vidusskolēni piedalījās Baltijas jūras projekta organizētā Zoom tiešsaistes nodarbībā. Nodarbības laikā skolēni uzzināja par video stāsta veidošanas pamatprincipiem, stāsta vizualizēšanu, vienkārša scenārija veidošanu, filmēšanas paņēmieniem, montāžu telefonā, kā arī saņēma uzdevumu – izveidot īsu video par tēmu “Ūdens”.

Ziemassvētku misija angļu valodas stundās

Ziemassvētku laiks pavisam noteikti ir sirds-siltākais laiks. Tāpēc šogad 5.,6.,7.,8.un 10.klases skolēni nedēļu pirms ziemas brīvlaika angļu valodu pavadīja laipnības, līdzcietības, estētiskuma, sirsnības un patriotisma noskaņās. Visi skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju Mairu Asari centās paveikt īstu Ziemassvētku misiju!

Maira no skolas atmiņām atceras, ka angļu valodas vēstuļu rakstīšana vienmēr bija laikietilpīgs, garlaicīgs un šķietami bezjēdzīgs uzdevums. Radās pārdomas: kā lai saviem skolēniem vēstuļu rakstīšanu padaru par kaut ko jēgpilnu, interesantu un gandarījuma piepildītu? Atbilde nāca no sociālā medija Facebook, kurā Phoenix Assisted Care jeb senioru aprūpes nams bija dalījies ar informāciju, ka Covid-19 laikā viņiem nav atļauti apmeklētāji. Lai cilvēkiem sildītu sirdis, visi bija laipni aicināti rakstīt vēstulītes.

Nedēļu skolēni sāka ar uzdevumu uzrakstīt vēstulīti vai Ziemassvētku apsveikumu kādam pašu izvēlētam senioram ar līdzīgām interesēm. Vēstulītēs varēju redzēt radošus zīmējumus, sirsnīgus vēlējumus, skaisti patriotisku aprakstu par mūsu valsti un Vecpiebalgu, interesantus jautājumus gaidāmajām senioru atbildēm. Nedēļas beigās pie manis bija 86 vēstulītes gatavas tālajam ceļam uz Ameriku. Katra vēstule rūpīga, mīļa un skaisti noformēta.

Ar patiesu gandarījumu mūsu paciņu, pilnu ar bērnu un jauniešu kartiņām un sirds-siltumu, nodevu pastā. Kartiņas sākušas ceļu pie adresātiem. Man liels prieks, ka skolēnu iesaistīšanās bija tik aktīva un neviens seniors nepaliks bez sveiciena. Kopā mums izdevās īstenot īstu Ziemassvētku mīļuma misiju! Ar nepacietību gaidīsim atbildes! Saviem superīgajiem, radošajiem, pretīmnākošajiem, sirsnīgajiem darba rūķiem skolēniem novēlu tiešām siltu, gaišu un laimīgu Ziemassvētku laiku! Lai izdodas uzkrāt enerģiju vēl daudz labajiem darbiem Jaunajā 2021.gadā!

Skolotāja Maira Asare

Apsveicam

Vecpiebalgas novada dome, sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu, apbalvojumu piešķiršanai izvirzīja un apsveica:

Nominācijā „Gada skolotājs” –
Baibu Krūmiņu par augstu profesionālo darbību, radošu pieeju mācību procesam un aktīvu dalību Vecpiebalgas novada sabiedriskajā dzīvē.

Raimondu Kazāku par kvalitatīvu, atbildīgu ikdienas darbu, par mūža ieguldījumu darbā ar pirmsskolas audzēkņiem.

Nominācijā „Gada jaunietis” – Mariju Gabrāni par aktīvu līdzdarbošanos Vecpiebalgas novada jauniešu brīvā laika aktivitāšu organizēšanā, brīvprātīgā darba un neformālās izglītības popularizēšanu.

R. Blaumaņa konkurss

5.decembrī notika R. Blaumanim veltītā ikgadējā valsts literārā konkursa uzvarētāju paziņošana. Šogad noslēguma pasākums nevarēja notikt klātienē, tāpēc apbalvošana norisinājās ar video sveiciena starpniecību. 7. klases skolniece Lizete Rudzīte, rakstot par tematu “Jātur, lūk, reizēm arī vārds, ko pats sev esi devis”, konkursā ieguva atzinību par sirsnīgumu un radošumu tēmas atklāsmē. “Sev dotie solījumi jāapdomā divkārši, jo ar to sekām pašam vien būs jātiek galā. Ja sola, tad vārds jātur,” tā savā darbā raksta Lizete.

Paldies Lizetei par uzņēmību un ieguldīto darbu!

 

Vita Lapiņa, latviešu valodas skolotāja

Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Ir atkal laiks, kad sveces staro mājā –
ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā.
Klāt atkal laiks, kad sveces aizsāk runāt
un klusā pazemībā tavās acīs lūkojas.

Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus –
to svēto brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un prāts.
Klāt atkal laiks, kad līdz ar sveču ziediem,
Plaukst mūsu dvēselēs gaišs svētlaimības prieks.

Nemanot  pienākusi pirmā advente – klusā Ziemassvētku gaidīšanas laika sākums ar mieru, klusumu un pārdomām, kad iededzam pirmo sveci vainagā, kad mēģinām piebremzēt ikdienas steigu, kad domās pārcilājam sev svarīgākos darbus un notikumus.

Cerību un gaidīšanas laiks. Visapkārt dabā iestājies ziemas perioda miers. Meži, pļavas un lauki gaida sniega segu, kas apkārtējo pasauli mums ieskaus spoži baltā krāsā, kas īsās un tumšās dienas padarītu nedaudz gaišākās nokrāsās. Gaismu un sauli mums visiem gribas redzēt vairāk. Mums visiem šis ir pārdomu, gaidīšanas un cerību laiks. Maziem un lieliem, neatkarīgi no vecuma, Ziemassvētki ir un paliek arī gaidīšanas svētki, kas iesākas ar pirmo Adventa svētdienu. Šajā klusajā laikā mēs pārdomājam aizvadāmā gada veiksmes un neveiksmes, priecīgos brīžus, skumjos, tikšanās reizes un gada sākumā ieplānotos darbus, kurus ir vai nav izdevies īstenot. Ir labi, ja pozitīvās lietas ir vairāk. Tad ir gandarījuma sajūta par ieguldīto darbu un spēks cerību piepildījumam nākošajā gadā īstenot to, kas palicis nepaveikts šajā. Dzīvojot, kopā strādājot, pārdzīvojot dažādos dzīves brīžus, esam pie jauna darba perioda sākuma, kad gribas savus sapņus un mērķus realizēt, lai mēs ietu attīstības virzienā.

Neskatoties uz to, ka vakaros agri paliek tumšs, šie svētki tik un tā paliek paši gaišākie, jo Ziemassvētku gaidīšanas laikā viss kļūst pasakaini skaists –izrotātas eglītes, dekorācijas logos, gaišas uguntiņas, piparkūku smarža -, liek aizmirst ikdienas rūpes un iegrimt svētku atmosfērā.

Arī mēs, Vecpiebalgas vidusskolas saime,  esam sākuši gatavoties Ziemassvētkiem.

Priecīgu un gaišu Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

 

 

Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, pulkveža Anša Zeltiņa stipendiāti 2020

2016.gadā Vecpiebalgas vidusskolā aizsākās brīnišķīga tradīcija – par latviešu valodas godāšanu un popularizēšanu tiek piešķirta pulkveža Anša Zeltiņa stipendija.

Stipendiju piešķir pulkveža dēls Namejs Zeltiņš ar kundzi.

Stipendiāti tiek noskaidroti, veicot skolēnu un skolotāju aptauju saskaņā ar stipendijas piešķiršanas kārtību.

Latvijas valsts 102. dzimšanas dienas priekšvakarā Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, pulkveža Anša Zeltiņa stipendiju par latviešu valodas izkopšanu, godāšanu un popularizēšanu saņem:

11.klases skolniece Marta Logina Pundure,

11.klases skolnieks Kristians Briedis,

mūzikas skolotāja Inta Apalupa

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

/ L. Vāczemnieks /

 

  1. novembris – nozīmīga diena Latvijai – valstij Baltijas jūras krastā.

1918.gada 18.novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts. Šajā dienā politiķiem bija iespējams apliecināt savu valstsgribu Latvijas galvaspilsētā un uzreiz izveidot arī valdību.

Šogad svinam 102.dzimšanas dienu. Daudz vai maz?

Kas raksturo Latviju? Atbildes visdažādākās: karogs, valoda, Brīvības piemineklis, Baltijas jūra,

tautas tērps, Dziesmu un Deju svētki, Tautasdziesma, četri gadalaiki, dziesma, ģimene, mājas, talantīgi cilvēki,  rupjmaize, medus…

 

Mūsu dāvanas svētkos:

  • Saposta skolas apkārtne, izliktas auseklīša zīmes skolas pagalmā ( dienas tumšajā laikā izgaismotas).
  • 1. -6.klašu kolektīvi pagalmā veidoja no dabas materiāliem latviešu spēka zīmes- Laimas slotiņa, ozoliņš  jeb aka, Laimas grābeklītis, krupītis, Māras krusts un zalktis.
  • Skolas gaiteņu logos rotājas auseklīši, bet klašu telpās vērojamas latvju spēka zīmes,auseklīši, fotogrāfijas, kompozīcijas.
  • Vērojama 5.un 6.klašu skolēnu vizuālās mākslas stundās veidotā darbu izstāde “Latvju raksti.
  • Skolas bibliotēkā grāmatu izstāde “ Novembris Latvijā”.
  • Svētku nedēļā mācību stundās skolēni strādāja radoši. Angļu valodas stundās meklēja interesantus faktus par Latviju, lai varētu pastāstīt ciemiņiem par savu valsti “Es lepojos ar Latviju…!”; matemātikas stundās spēlējās ar skaitļiem “Es būšu krāsa Latvijā…”, “Apceļo Latviju!”; latviešu valodas stundās iepazinās ar pasakām par Latviju un rakstīja radošus darbus.
  • 17. novembrī visās klasēs notika svētku audzināšanas stunda ( arī 7.-12.kl. skolēniem, izmantojot IT), kurā vērojām video par mūsu skolu ( veidoja Aivis Šulcs) un apsveikumu svētkos – skolas direktores I. Strelkovas un pašpārvaldes vadītāja K. Freimaņa. Ikviens skolēns piedalījās skolas pašpārvaldes veidotajā video konkursā par Latviju. Neizpalika tradicionālais svētku kliņģeris. Kopīgi darbojās, veidoja apsveikumus, rakstīja sev vēlējumus.
  • 2016. gadā Vecpiebalgas vidusskolā aizsākās brīnišķīga tradīcija – par latviešu valodas godāšanu un popularizēšanu tiek piešķirta pulkveža Anša Zeltiņa – Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, pulkveža – stipendija. Stipendiju piešķir pulkveža dēls Namejs Zeltiņš ar kundzi. Stipendiāti tiek noskaidroti, veicot skolēnu un skolotāju aptauju saskaņā ar stipendijas piešķiršanas kārtību.

Šogad A. Zeltiņa stipendiju piešķīra: Martai Loginai-Pundurei, Kristianam Briedim un mūzikas skolotājai Intai Apalupai.

17.novembrī stipendiāti un skolas vadība devās uz A. Zeltiņa atdusas vietu,lai to sakoptu un noliktu ziedus valsts svētkos.

  • No Nameja Zeltiņa svētkos saņēmām dāvanu. Grāmatas: Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumu “GADA GRĀMATA 2020”, “Mežzinātnieka Kaspara Buša mantojums” un šineli, ar kuru aktieris filmējās “Dvēseļu putenī”.

Katram būt Latvijas patriotam un sirdī lolot savu Latviju! Katram censties dzīvot un čakli strādāt savas Latvijas labā ikdienu! Tā mēs visi kopā veidosim savu Latviju arvien diženāku un varēsim ar to patiesi lepoties! Saules mūžu Latvijai.

Mūka konkurss 2020

,,Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko tu tur redzi?” /R. Mūks/

Jau  15.reizi dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam jaunrades darbu konkursam skolēnus mudināja ikdienā saskatīt neparasto un savdabīgo, vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pārdomas par tendencēm sabiedrībā. Kādam jābūt cilvēka ideālam, vērtībām pēc kā tiekties.

Šī gada tēma ,,Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko tu tur redzi?”

Konkursa  noslēguma pasākums nevarēja notikt klātienē, bet  13.novembrī abas konkursa žūrijas

( R. Mūka muzeja un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) nosūtīja video sveicienu ( video nav tiešraide, tas ir ierakstīts, kuru var noskatīties ikviens jebkurā brīdī –https://youtu.be/Ab2lPTc3EJg ).

Konkursa rezultāti:

2.-4.klašu grupā (iesūtīti 47 darbi)- Līva Lielbārde ( 4.klase) – atzinība

5.-7.klašu grupā ( iesūtīti 104 darbi) – Krista Žeiba (5.kl.) – atzinība

8.-9.klašu grupā ( iesūtīti 97darbi) – Gita Indra Bērziņa (9.klase) – atzinība

10.-12.klašu grupā ( iesūtīti 98 darbi) – Anna Balode ( 12.klase) – atzinība

Marta Logina – Pundure  – atzinība un RTA simpātijas   balva ( tikai 4 konkursantiem)  par darbu ,, Kas slēpjas aiz filmas diska vāka?”

Daudz radošu domu arī turpmāk!