Skolas darbinieku eglīte

“Mēs visi prieku radīt varam.

Ir tikai kādam jāuzsāk…”

2020.gada 3.janvārī skolas darbinieki  un bijušie pedagogi pulcējās uz jaunā gada ieskandināšanas pasākumu. Ar koncertu un labām anekdotēm pasākumā iepriecināja ansamblis “Ķekars” no Aronas.

Bija iespēja apskatīt pārvērtības skolā ( mākslas programmas telpas, izstādes utt.), patīkami pavadīt laiku interesantās sarunās, spēlējot spēles un cienājoties ar sarūpētajiem našķiem.

Paldies skolas arodbiedrības komandai.

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem!

R. Mūka konkursa noslēguma pasākums

2019.gada 13.decembrī Vecpiebalgas vidusskolas skolēni un latviešu valodas skolotājas V. Lapiņa un V.Kalniņa devās uz Galēnu pamatskolu, lai piedalītos ikgadējā Vislatvijas jaunrades konkursa “Vislielākais noslēpums ir kontūrās,kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaisā” noslēguma pasākumā.

Galēnos apmeklējām R. Mūka muzeju, Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcu.

Konkurss jau norisinājās četrpadsmito gadu par godu dzejniekam, filozofam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam. Šajā konkursā tika iesūtīti 330 skolēnu darbi no 65 dažādām Latvijas skolām, rakstītājus konsultēja 102 skolotāji. Noslēguma pasākumā bija dažādi skolēnu un žūrijas priekšnesumi. Konkursā 3.vietu ieguva Dārta Kancēviča ( 8.-9.kl. grupā), atzinības sanēma Krista Žeiba ( 1.-4.kl. grupā), Markuss Bērziņš ( 5.-7.kl. grupā), Indra Gita Bērziņa ( 8.-9.kl.grupā), Marta Asare, Anna Balode un Zanda Betija Šīre ( 10.-12.kl. grupā).

Zvaigznes diena

Zvaigznes dienā, 6.janvārī Vecpiebalgas KN notika muzikāls vakars “Zvaigžņu mirgojums”. Klausītājus ar dziesmām un dzejas rindām priecēja vokālā ansambļa “Tāpēc” dziedātājas un mūsu skolas audzēkņi, kuri mūzikas skolā apgūst instrumentu spēli. Ģitāru spēlēja Rolands Oļševskis, ar saksafona spēli priecēja Roberts Sniedze, bet klavierspēli varēja klausīties Kates Antones un Elīnas Melderes izpildījumā. Izpildītāji klausītājiem radīja mierīgu, pārdomu pilnu noskaņu.

Rakstu sagatavoja: Astra Piruška

Spāņu valoda (+afiša)

No 10.janvāra piektdienās no 15.10 līdz 16.10 Spāņu valodas nodarbības ar brīvprātīgajiem Selesti un Alberto. Spāņu valodas pamati, spāņu sarunvaloda.

Adventa laiks un Ziemassvētki bērnudārzā

Tieši bērni ir tie, kuri vispatiesāk gaida un visneviltotāk priecājas par svētkiem, bet pieaugušajiem atliek vien dzīvot līdzi bērnu emocijām. Svētku gaidīšana un svinēšana kā ik gadu izvērtās skaista un bagāta: ar apsveikumu gatavošanu un nešanu uz Vecpiebalgas pagasta iestādēm, ar mazo mākslinieču Loretes un Emīlijas gleznu apbrīnošanu, ar rūķu dejām zem bērnudārza logiem, ar audzinātāju sagatavotiem īpašiem Ziemassvētku uzdevumiem 2.Adventa pirmdienas lielajai pastaigai pa bērnudārzu, ar kopīgām dziesmām, dejām, rotaļām, darbnīcām kultūras namā, ar dāvanu nešanu sirmgalvjiem.Ai, bagāti Ziemassvētki! Ar emocijām bagāti…
Paldies! Agita

Kopīgā stunda

Ziemassvētki ir gada jaukākie un gaidītākie svētki. Tas ir brīnumu laiks, un brīnumi var notikt negaidot. Tā arī mums notika 19.decembra rītā, kad ciemos bija ieradušies 12.klases rūķi. Viņi bija sarūpējuši skaistas dāvanas, kas iepriecināja mūsu sirsniņas. No sirds runājām Ziemassvētku dzejolīšus un jautri bija kopā iet rotaļās. Lai mūsu vēlējumi piepildās Jaunajā gadā! Paldies par jauko kopā būšanu!

                                                       1.klases skolēni un audzinātāja