Dziesmoti literāra tikšanās

Vecpiebalgas bibliotēkā (ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu) notika dziesmoti literāra tikšanās ar diviem draugiem – grāmatu autoru, radio personību Dzintaru Tilaku un dziesminieku, komponistu  Āri Ziemeli. Pasākumā piedalījās 5. un 6.klases skolēni.

Ciemiņi, iepazīstinot ar sevi tuvāk, pastāstīja, ka ir lieli draugi kopš jaunības. Turklāt dzīvē tā iegadījies, ka arī profesiju dēļ abi var vadīt sarīkojumus kopā, viens otru papildinot.

Rakstnieks iepazīstināja mūs ar īsiem pastāstiem par savām grāmatām – izdotas jau 20. Vairāk viņš pievērsās darbam,, Čomiņš”, kura pamatā ir patiess notikums ar kādu neparastu kaķi. Vienlaikus tas ir stāsts par mājām un to sajūtu, kas mums katram ir tik svarīga. Vēl viņš runāja par bērnu un jauniešu grāmatām ,,Labo blēņu vasara” un ,,Oki doki! jeb Kad mēs augām”, kas izpelnījušās gados jauno lasītāju atzinību. Radioteātra iestudējumos var noklausīties  ,,Piedzīvojumu meistars” un ,,Šausmiņa” ierakstus.

Dz. Tilaks ir arī ilustrējis virkni darbu, par tiem īsi pastāstīja, iezīmējot galvenās sižeta līnijas un ieintriģējot mūs. Cenšoties iesaistīt skolēnus sarunā, Dz. Tilaks mudināja izturēties atbildīgi pret profesijas izvēli, pavērot, kā pie mums atnāk vai kā paši atrodam dažādas dzīves situācijas.

Rakstnieka vēstījums mijās ar skanīgām, jaukām dziesmām abu viesu izpildījumā. Dziesminieks un komponists Āris Ziemelis dziedāja savas dziesmas – Saldējums, Supergovs, Mazā sirmā kumeliņa. Ģitārai un balsij pievienojās Dzintara Tilaka balss  un spēlētās mutes ermoņikas.

Ar interesantu spēles formu Dz. Tilaks mūs  iesaistīja nelielā erudīcijas konkursā par Latviju.  Zinošākais dalībnieks, kurš saņēma balvā grāmatu – Reina Ērgle.

Sirsnīgā tikšanās noslēdzās ar populāro dziesmu ,,Uzsniga sniedziņš balts”, radot siltas noskaņas sniegotā dienā.

6.klases skolēni atzina, ka:

 • pasākums bija interesants un izzinošs;
 • vēlme izlasīt vismaz vienu rakstnieka grāmatu;
 • patika konkursi;
 • pārdomām, par ko es vēlos kļūt;
 • kopīgā dziedāšana;
 • ļoti jauki, ka stāstīja par savu bērnību un draudzību;
 • ieklausījos, kā gūt idejas kādam stāstam, domrakstam;
 • interesanti, ka uzrakstītajam tekstam var arī pievienot pats savas ilustrācijas.

Ekskursija uz Alūksnes novadu

23.novembrī skolotājas Laimas Klaužas pulciņa ,,Dzīves ziņa” ietvaros devāmies ekskursijā uz Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetiem un Alūksni.

Kornetos mūs sagaidīja gide un iepazīstināja ar šo kalnaino apvidu. Pa 3km sniegotām takām devāmies apkārt Ievas un Trumulīša (mazākais un arī seklākais ezers no Kornetu ezeru virknes) ezeriem.

Ielūkojāmies Veclaicenes vēstures krātuvē, kur sakrātās vērtības vēsta par Veclaicenes dabu un cilvēkiem–  viņu dzīvi, saimniekošanu un skolas gaitām, Latvijas- Igaunijas vēsturisko robežu, ar to saistīto sadzīvi un valodu, izveidotās interaktīvās spēles. Aplūkojām senlietas, mums  bija iespēja tās paņemt rokās un aptaustīt.

Tālāk devāmies uz skatu torni, kurš bija 27m augstumā. Veiksmīgi, tiekot augšā, baudījām fantastisko dabas ainavu. Kā gleznā, kurā kalna virsotnē egles tur sasnigušo sniegu.

Noslēgumā devāmies uz Alūksni aplūkot Tempļa kalnu, kura  virsotnē atrodas Slavas templis. Pārgājām pār Saules tiltu, aplūkojām Alūksnes Bānīša staciju.

Lielu paldies Laimai Klaužai, kura uzņēmās vadību un deva mums jaunu pieredzi. Paldies skolotājai Agitai Kramai, kura uzturēja sirsnīgo kopā būšanu. Paldies arī mūsu autobusa šoferim Andrim Stupelim par nogādāšanu galamērķī un atpakaļ mājās.

                                          Melisa

Erudīcijas konkurss “Latvija”

         21.novembrī 1.-12.klasei klātienē norisinājās erudīcijas konkurss “Latvija”. Katru klasi pārstāvēja 5 skolēnu komanda. Konkursa laikā tika apliecinātas zināšanas par mūsu valsti, uzzināti jauni fakti un izbaudīta sāncensība.

Rezultāti:

1.-3.klašu grupa:

1.vieta 3.klase

2.vieta 2.klase

3.vieta 1.klase

4-6.klašu grupa:

1.vieta 5.klase

2.vieta 4.klase

3.vieta 6.klase

7.-12.klašu grupa:

1.vieta 7.klase

2.vieta 9.klase

3.vieta 12.klase

 

Paldies par aktīvo iesaisti, mums bija prieks vērot jūsu azartu!

Izglītojamo pašpārvalde

Stipri un vienoti mūsu Latvijai!

Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
(K. Skujenieks)

 

17.novembrī, sagaidot Latvijas 104.dzimšanas dienu, visa skolas saime pulcējās uz svinīgo pasākumu skolas zālē. 10.klases skolēnu nelielais un sirsnīgais uzvedums priecēja mūs. Skolas direktore pasniedza:

 • Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, pulkveža Anša Zeltiņa stipendiju par dzimtās valodas izkopšanu, godāšanu un popularizēšanu Lizetei Rudzītei ( 9.klase), Sintijai Briedei ( 11.klase) un sākumskolas skolotājai Inesei Radvilavičai;
 • Erasmus+ projekta ,,Empowered in Inclusion” īstenošanā un ieguldījumu dalībvalstu vizītes nodrošināšanā –  Baibai Bērziņai, Baibai Krūmiņai un Sandrai Makarei;
 • Cēsu novada pašvaldības Gada darbinieks nominācijā ,,Par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā” Līgai Glāzerei – Spalviņai;
 • Godināšanas raksts ,,Savējo labie darbi” – Agitai Šulcai un Ingunai Bauerei.

Klašu audzināšanas stundas bija veltītas novadnieka, mūsu skolas absolventa, dramaturga, publicista, politiķa Paula Putniņa piemiņai. Skolēni iepazinās ar literāro darbību, skatījās videofragmentus no izrādēm, lasīja lugu fragmentus, atmiņās par savu tēti un vectēvu dalījās Indriķis un Pauls Putniņi.

Pulkveža A. Zeltiņa dēls Namejs ar kundzi bija sarūpējuši katram klases kolektīvam svētku kliņģeri.

 

Video: Aivis Šulcs

“Es esmu Tavs bērns, Latvija!”

Šonedēļ vēl vairāk kā citkārt piedomājām, lai ik notikums, ik uzdevums, ik spēle, ik dziesma un rotaļa, būtu kā dāvana Latvijai. Pat pirmais sniegs šogad ir kā dāvana tieši šajās svētku dienās! Kad svētku svinībās jautājām bērniem, kas tad ir Latvijas bagātības, nosauca mežus, jūru, dzintaru. Kas ir vēl lielāka bagātība? Bērni. Cilvēki. Darbīgi, pozitīvi, atbildīgi cilvēki. Tādus gribam redzēt katrs sevi, par tādiem cenšamies audzināt nākamo paaudzi, mūsu mazputniņus. Jautājām arī, ko bērni novēl savai valstij dzimšanas dienā? Kā pirmā atbilde atskanēja: lai nav karš. Lai piepildās bērnu vēlējums Latvijai! Lai tas piepildās visai pasaulei!

Roku leļļu komplekts PII “Mazputniņš”

Absolventes Līvas Beikules noslēguma darbā radītais roku leļļu komplekts “Spēlēsim teātri!” piedzīvoja pirmizrādi. Līva kopā ar klasesbiedrenēm iestudēja leļļu teātra izrādi latviešu tautas pasakai “Zvēri un abru taisītāji” un devās uz Vecpiebalgas vidusskolas PII “Mazputniņš”, lai iepriecinātu Cīrulīšu grupiņas bērnus un audzinātājas. Priekšnesuma laikā zinātkārie bērni ar lielu interesi vēroja izrādē notiekošo, iepazina sešus roku leļļu tēlus: balto un melno kaķīti, lapsu, zaķi, lāci un vilku un ar patiesu prieku  pielaikoja arī pašas lellītes!

Lai šis izglītojošais materiāls, kas nonācis “Mazputniņa” rokās, rosina bērnu iztēli, māca lomu spēles, palīdz labāk izprast sevi un iepazīt apkārtējo pasauli!

“VIENS ZAĻŠ DARBS LATVIJAI”

Projekta virsmērķis: veicināt atkritumus šķirošanu, resursu taupību, dabas saudzēšanu un sekmēt aprites ekonomiku pašmājās, tādējādi rūpējoties par visas mūsu planētas nākotni.

Konkursa mērķis:

 1. Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, uzlabot vidi sev apkārt un iedvesmot citus sekot šim piemēram,
 2. Veicināt radītā atkritumu apjoma samazinājumu un sekmēt otrreizējo materiālu atkārtotu izmantošanu.
 3. Iedzīvināt aprites ekonomikas ideju dzīvē – par otrreizējo resursu atkārtotu izmantošanu.

 

11.klases skolēni: Regita Sarmule, Sintija Briede, Juris Jēkabs Vološins, Līga Dandena, Mariuss Silovs un Viktorija Zariņa piedalījās “Zaļā josta” izsludinātajā radošajā konkursā. Dizains un Tehnoloģijas I (sk.Iveta Ērgle) un Kultūra un māksla I (sk.Vita Miķelsone) stundu ietvaros izveidoja vides dekorus skolas teritorijā valsts svētku noskaņās. Paldies AS Cēsu alus par iespēju iegūt un atkārtoti izmantot plēves ruļļu kartona serdenes mūsu radošajā projektā.

 

#ViensZaļšDarbsLatvijai

#ZaļāJosta

Lāčplēša diena

“Es to visu nevarētu, savu Latviju nemīlot!”

Šādus vārdus dzied dziesmā, un šādi ik darbs veicas labāk: ja to dara ar mīlestību!
Sakopām sava dārziņa apkārtni- ar mīlestību, gaidījām vecākus uz sapulci- ar mīlestību, saņēmām no Danielas ģimenes sulas statīvus dāvanā- ar pateicību un mīlestību, sveicām Mārtiņdienā visus gaviļniekus, gājām ķekatās uz skolu, veikalu, pašvaldību un bibliotēku, kā arī paviesojāmies citās grupiņās, lai izgaršotu katrā īpaši pagatavotos augļus vai dārzeņus. Kā? Ar visu sirdi! Oh, cik lepni ar savām vecāku pagatavotajām Mārtiņlellēm goda gājienā izgāja bērni! Neviens, neviens nesabijās no publikas uzmanības! Kāpēc? Varbūt Mārtiņlellei līdzi bija vecāku mīlestība, kas deva drosmi bērniem? “Pūces skolas”bērni kopā ar Cesvaines un Jaunpiebalgas bērnudārza bērniem  pirmo reizi satikās zoom platformā, lai atklātu projektu “Bērni+Kustības=Prieks” Bija gan salūts, gan kopīga vingrošana un, protams, iepazīšanās. Viss noteikti izdosies, jo ideja jau 3 gadus gaidījusi savu realizāciju. Augstāk, tālāk, spēcīgāk ar prieku un mīlestību! Latvijas svētku nedēļu atklājām ar svētku rītu, kad katram bērnam, pateicībā kritušajiem Latvijas varoņiem un kareivjiem, kas mūsu mieru sargā šobrīd, bija jāpiesprauž  lentīte svētku arkā. Vēlāk, karogiem plīvojot, devāmies gājienā uz kapiem, lai aizdegtu sveces un lāpas pie to cilvēku atdusas vietām, kuri cīnījušies par Latvijas brīvību. Jā, mēs to visu nevarētu, savu Latviju, savu Vecpiebalgu, savus bērnus, savu  dārziņu nemīlot!

Lekcija par apmaiņas programmu Slovākijā

7. novembrī 8.-12.klases skolēni pulcējās aktu zālē, lai uzklausītu mūsu skolas jauniešu pieredzes stāstus par dalību Erasmus+ apmaiņas programmas projektā ”Online dragons”. Šajā apmaiņas programmā jaunieši no 22.oktobra līdz 31.oktobrim viesojās kalnu zemē – Slovākijā.

Projekta līdere Paula Diāna Šulca klātesošajiem izstāstīja, ka projektā iespēja piedalīties bija teju ikvienam jaunietim no 14 gadu vecuma, vien izrādot iniciatīvu un aizpildot pieteikuma anketu. Klātesošie bija pārsteigti, izdzirdot, ka dalībnieki ceļā no Vecpiebalgas līdz Slovākijai pavadīja vairāk kā 20 stundas. Tikām iepazīstināti ar katras projektā pavadītās dienas piedzīvoto, skatījāmies arī jauniešu izveidoto video. No stāstītā un redzētā secinājām, ka visvairāk projekta dalībnieki izbaudīja problēmsituāciju risināšanu ar lomu spēles palīdzību, kalnā kāpšanu, peldēšanos krāterī. Protams, šajā projektā jaunieši arī izglītojās: plašāk iepazina jaunas tehnoloģijas, internetu, veidus, kā drošāk to izmantot. Caur kopīgām debatēm un grupu prezentācijām jaunieši pilveidoja prasmi sadarboties un komunicēt, kā arī papildināja savas angļu valodas zināšanas un ieguva jaunus draugus. Projekta noslēgumā saņēma neformālās izglītības sertifikātu – Youthpass, kur norādītās iemaņas un apgūtās kompetences lieti noderēs turpmākajā dzīvē un nākotnē lieliski papildinās CV.

Priecājamies, ka mūsu skolas jauniešiem ir iespēja bez maksas apceļot dažādas pasaules valstis, izaicināt sevi neaizmirstamos piedzīvojumos, izglītoties un augt arī ārpus skolas sienām. Šī lekcija ir vēl viens atgādinājums, ka ir vērts izmantot sniegtās iespējas un uzdrīkstēties. Ceram nākamajos apmaiņas programmas projektos ieraudzīt vēl vairāk mūsu skolas skolēnu.