Sveic konkursa „Izstāsti man savu sapni” uzvarētājus

Dzimtās valodas dienā ( 21.februārī) Latviešu valodas aģentūra sveica konkursa „Izstāsti man savu sapni” uzvarētājus.

Šajā  konkursā iesniegti – 1234 radošie darbi no visas pasaules. 693 no tiem ir literārie darbi, 541 – zīmējumi.

Darbi iesūtīti ne vien no Latvijas skolām, bet arī no latviešu skolām ārzemēs: Mineapoles un Sentpolas Latviešu skolas, Losandželosas Latviešu skolas, Latviešu skolas Somijā, Briseles 2. Eiropas skolas, Briseles Latviešu skolas, Vašingtonas ev. lut. draudzes latviešu pamatskolas, Aberdīnas Latviešu diasporas skolas, Diasporas skolas bērniem Aberdīnā ,,Dzintara akadēmija” un Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas.

Literārie darbi tika vērtēti 3 grupās:

  • –4. klašu grupā 154 darbi;
  • –9. klašu grupā 394 darbi;
  • –12. klašu grupā 145 darbi.

No 5.–9. klašu grupas 18 darbus izvirzīja apbalvošanai. 2 darbi no Vecpiebalgas vidusskolas-

Dārta Kancēviča (9. klase) un Markuss Bērziņš (7. klase) – atzinības.

Skolēnu labākie darbi skanēs Radioteātra iestudējumā.

 

Basketbola sacensības

Basketbola sacensības,kuras norisinājās 20.februārī. Kopīgas spēles aizvadājām ar Jaunpiebalgas vidusskolas skolēniem un Ērgļu vidusskolas komandu!

Pasākums Ērgļu vidusskolā

14.februārī mūsu skolas skolēni devās uz Ērgļu vidusskolu. Ar sagatavotajiem priekšnesumiem piedalījās popielā, kurā 9.klase rādīja savu priekšnesumu, kā arī 10.klase atrādīja savu popielu. 10.klase ar dziesmu “Salauzta sirds” ieguva 3.vietu. Pēc popielas tika organizēta diskotēka, kurā jauki pavadījām vakaru-dejojot, spēlējot spēles, iepazīstoties ar Ērgļu vidusskolas skolēniem!

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” norises skolās

ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tiek īstenots abās Vecpiebalgas novada skolās: Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā, aptverot 1. – 9. klašu grupu.

2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros skolās darbojas dažādi pulciņi (matemātikas, dabaszinību un multimediju), kā arī tiek nodrošināts pedagoga palīgs.

Lai skolēniem sniegtu plašākas iespējas mūsdienīgu digitālo prasmju apguvei, projekta izsludinātā “Tehnoloģiju gada” ietvaros abās novada skolās tiek organizētas robotikas nodarbības. Skolēni atzīst, ka nodarbības ir interesantas un aizraujošas, jo tiek izmantotas modernas tehnoloģijas – dažāda veida programmējami roboti, robotu bumbas un klucīši, lāzeri, droni un citi rīki, kas tiek vadīti ar planšetdatora palīdzību. Papildus robotikas nodarbībām Vecpiebalgas vidusskolā notiek arī praktiskās nodarbības vektorgrafikā un datorikā, kā arī Lego konstruktoru un robotiņu pulciņš. Vislielākā interese par ”Tehnoloģiju gada” norisēm vērojama tieši jaunāko klašu grupās.

Vecpiebalgas novada pašvaldībai pieejamais finansējums projekta pamata aktivitāšu realizēšanai  ir 18 673,93 EUR, savukārt “Tehnoloģiju gada” aktivitātēm – 9452,10 EUR.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Galvenās darbības ir ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kā arī ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu un ārpusstundu aktivitāšu nodrošināšana mācību satura apguvei.

 

Sīkāka informācija:  https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Izrotātās kabinetu durvis

Ejot pa skolas gaiteņiem var manīt, ka kabinetu durvis ir izrotātas ar sirsniņām, eņgelīšiem, jo februāris ir mīlestības mēnesis.

“Jautro parūku parāde” bērnudārzā

14.februārī divi jautri velniņi aicināja visus uz tikšanos zālē, lai izrādītu, kāda katram parūka ar mammas, tēta vai audzītes palīdzību iznākusi. Tās bija raibu raibās: no papīra, no diegiem un dzijām, no vates, no ķērpīšiem un pat no plastmasas glāzītēm! Audzinātāju priekšzīmes iedrošināti, bērni gana drošu soli gāja pa “mēli”, demonstrējot ne tikai savu parūku, bet arī drosmi iziet skatītāju priekšā. Noslēgumā ballīte ar salūtu, dziesmām un dejām no multfilmām un, protams, gardu sirsniņkūciņu.

Žetonvakars (afiša)

Karjeras stunda

Ēnu dienas pēcpusdienā 2.klasē ciemojās Pētera mamma Aiva Nebare. Viņa  mums demonstrēja un iemācīja sietspiedes apdrukas tehniku. Apdrukājām  katrs savu sporta somiņu. Vispirms darbojāmies ar sietspiedi, ar kuras palīdzību zīmējums tika uzspiests uz somas, pēc tam to žāvējām ar fēnu un gludinājām ar gludekli. Tagad katram 2.klases skolēnam ir sava sporta soma, uz kuras ir paša darināts zīmējums sietspiedes tehnikā. Šī pēcpusdiena ļoti patika. Paldies Pētera mammai par darbu!

3.klases skolēni tikās ar četrkārtējo pasaules čempionu motokrosā ar blakusvāģiem un Latvijas gada balvas ieguvēju ,,Labākais Latvijas tehnisko sporta veidu sportists’’ Kasparu Stupeli.  Kaspars ar vieglu humoru un draudzīgā gaisotnē bērniem pastāstīja par savu ceļu līdz slavas virsotnēm. Par ieguldīto darbu treniņos un sevis pārvarēšanu sacensībās. Sportists aicināja skolēnus cītīgi mācīties, aktīvi apmeklēt interešu izglītības pulciņus un, protams, daudz sportot, jo tas viss noderēs pieaugušo dzīvē. Viņš uzsvēra arī pareizas ēšanas nozīmi savas sportiskās formas saglabāšanā. Aicināja bērnus regulāri ēst brokastis un pusdienas skolā, jo tās ir daudz veselīgākas par saldajiem našķiem. Skolēni ar lielu interesi klausījās stāstījumu un uzdeva jautājumus. Paldies Kasparam Stupelim par šo neaizmirstamo tikšanos!

4.klases skolēni viesojās Piebalgas muzeju apvienībā „Orisāre”, kur iepazinās ar tās darbību. Pārliecinājās, kā tiek veidoti un uzglabāti vēstures materiāli. Lauma Balode izrādīja materialu krātuves, atbildēja uz interesantiem jautājumiem. Ilona Muižniece rādīja, ka pareizi noformē fotogrāfijas, lai varētu atrast kartotēkā. Brīnījāmies, ka ledusskapī glabā apģērbus, ka kartai lietai ir sava kastīte ar īpašiem šifriem. Pārliecinājāmies, ka nepieciešama liela pacietība, precizitāte un ieinteresētība. Mums nodarbība ļoti patika. Paldies!

5.klasē par savām profesijām stāstīja Armanda un Rūda vecāki, kas dalījās ar savu pieredzi, kā izvēlējušies savu profesiju. Ar Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Indriķi Putniņu skolēni bija tikušies sociālo zinību stundas ietvaros novada administratīvajā centrā Vecpiebalgā. Viņš pastāstīja par valsts pārvaldes shēmu un pašvaldības funkcijām. Indriķi Putniņu interesēja skolēnu nākotnes profesijas. Ieteica izvēlēties darbu, kas patiktu, ne tikai “prestiža” dēļ, labi un mērķtiecīgi mācīties. Skolā apgūtās zināšanas, prasmes mācību stundās un interešu izglītībā, veicinās piemērotākās profesijas izvēli un darba uzsākšanu.

Ģirts Groza ir uzņēmējs SIA “JAUNBĒRZIŅI”, nodarbojas ar meliorācijas sistēmu izbūvi, uzturēšana un meža autoceļu būvniecību. Viņš ieteica, pirms veidot savu uzņēmumu, sākumā pašam strādāt citā kompānijā, lai izprastu darba specifiku, kā arī izvērtētu savas iespējas un riskus.

6.klases skolēni tikās ar Simonas tēti Mareku Radvilaviču, SIA “SALTUS” vadītāju, kas iepazīstināja ar mežsaimnieka profesiju. Skolēni aizraujošā stāstījumā un datorprezentācijā uzzināja, kāpēc un kā veic meža inventarizāciju, augošu koku uzmērīšanu, stigu ierīkošanu, kā notiek mežizstrāde un meža atjaunošana.Lielu interesi skolēnos izraisīja līdzpaņemtie mežsaimniecības instrumenti: mačete, elektroniskais dastmērs, svārpsts, ar kura palīdzību nosaka augoša koka vecumu, un drons, ar ko no gaisa vēro un filmē interesējošo meža apgabalu, lai pēc tam mājās veiktu sīkāku datu apstrādi.

Pie 7.klases skolēniem Ēnu dienas ietvaros ciemojās Marijas Liānas Gabrānes audžumamma Inese Vasiļjeva, kura pastāstīja par savu darbu – aprūpētājs. Šo darbu viņa veic jau 24 gadus. Viņa pastāstīja, kur var apgūt šo profesiju, ko mācās, to apgūstot, atbildēja uz jautājumiem. 5 skolēni no klases ēnoja citu profesiju pārstāvjus – automehāniķi, viesmīli, jaunatnes lietu speciālistu un bērnudārza audzinātāju.

8.klases skolēniem Reinis Rāvietis pastāstīja par koka izstrādājumu gatavošanu mikrouzņēmumā Rikarwo, kur izgatavo produktus no koka pēc individuāla pasūtījuma. Reinis parādīja gatavo koka konstruktora komplektu bērniem, kas saistīts ar lidostas tematiku. Pastāstīja par iespējām veidot savu nodarbošanos un strādāt to, kas patīk un interesē.

9.klases skolēni piedalījās aktivitātē ,,Erudīcijas spēle par muzejiem”, kuru vadīja Līva Grudule un Ilona Muižniece. Skolēniem bija jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Uzvarēja komanda, kurā spēlēja Rūdolfs, Roberts, Rolands.

Mēs, 10- tie, nedaudz ieskatījāmies to cilvēku ikdienas darbā, kas rūpējas par kvalitatīvu elektroapgādi katrā mūsu mājoklī. Apmeklējām AS “Sadales tīkls” Vecpiebalgas nodaļas ekspluatācijas meistaru Uģi Asari, kurš iepazīstināja mūs, kā notiek dažādi elektriķu ikdienas darbi, iekārtu apkalpošana, remonts, profilakse. Uģis Asaris un RBF remontbūvniecības meistars Artūrs Bogdanovs aizveda mūs uz vietu, kur notika elektrības atslēgums, jo mainīja elektrības stabus, šis darbs jāveic piecu stundu laikā, kas prasa rūpīgi izplānotu, precīzu un efektīvu darbu komandā. Secinājām, ka jebkurus elektrotīkla remontdarbus jāveic profesionālam elektriķim, jo šis darbs prasa augstu profesionalitāti.

11.klases skolēni tikās ar Kates mammu – Vitu Antoni, Vecpiebalgas doktorāta ģimenes ārsta palīgu. Pie tējas tases runājām par medicīnas māsu profesijas apguvi pirms 30 gadiem un tagad. Runājām par īpašībām, kādām jābūt medmāsai – precizitāte, pacietība, augstām komunikācijas spējām. Spēlējām komunikācijas izpratnes spēli, lai pārliecinātos, cik svarīga ir informācija no pirmavota. Runājam arī par zīdaiņu vakcinēšanu- par un pret viedokļiem.

12.klases trīs audzēkņi, kas nebrauca ēnot citur, ciemojās pie Lieldieņu ģimenes. Mūs uzņēma jauki- ar tēju un gardumiem.Tikšanās laikā iepazīstināja ar adāmmašīnām, ļāva pamēģināt, interesanti. Varējām pielaikot gatavo produkciju. Secinājām, ka jābūt gana pacietīgiem, radošiem. Var  strādāt mājās, bet jāmeklē noieta tirgus.