“Es to visu nevarētu, savu Latviju nemīlot!”

Šādus vārdus dzied dziesmā, un šādi ik darbs veicas labāk: ja to dara ar mīlestību!
Sakopām sava dārziņa apkārtni- ar mīlestību, gaidījām vecākus uz sapulci- ar mīlestību, saņēmām no Danielas ģimenes sulas statīvus dāvanā- ar pateicību un mīlestību, sveicām Mārtiņdienā visus gaviļniekus, gājām ķekatās uz skolu, veikalu, pašvaldību un bibliotēku, kā arī paviesojāmies citās grupiņās, lai izgaršotu katrā īpaši pagatavotos augļus vai dārzeņus. Kā? Ar visu sirdi! Oh, cik lepni ar savām vecāku pagatavotajām Mārtiņlellēm goda gājienā izgāja bērni! Neviens, neviens nesabijās no publikas uzmanības! Kāpēc? Varbūt Mārtiņlellei līdzi bija vecāku mīlestība, kas deva drosmi bērniem? “Pūces skolas”bērni kopā ar Cesvaines un Jaunpiebalgas bērnudārza bērniem  pirmo reizi satikās zoom platformā, lai atklātu projektu “Bērni+Kustības=Prieks” Bija gan salūts, gan kopīga vingrošana un, protams, iepazīšanās. Viss noteikti izdosies, jo ideja jau 3 gadus gaidījusi savu realizāciju. Augstāk, tālāk, spēcīgāk ar prieku un mīlestību! Latvijas svētku nedēļu atklājām ar svētku rītu, kad katram bērnam, pateicībā kritušajiem Latvijas varoņiem un kareivjiem, kas mūsu mieru sargā šobrīd, bija jāpiesprauž  lentīte svētku arkā. Vēlāk, karogiem plīvojot, devāmies gājienā uz kapiem, lai aizdegtu sveces un lāpas pie to cilvēku atdusas vietām, kuri cīnījušies par Latvijas brīvību. Jā, mēs to visu nevarētu, savu Latviju, savu Vecpiebalgu, savus bērnus, savu  dārziņu nemīlot!