Mums, paaudzei, kas elpojusi vien brīvvalsts gaisu un šausmīgos kara notikumus redzējusi tikai filmās, nereti šķiet, ka jēdziens “brīvība” ir pašsaprotams gan valsts, gan indivīda aspektā. Tāpēc ikdienā bieži vien nenovērtējam, cik priviliģēti esam un cik pateicīgi varam būt par iespēju runāt un brīvi izteikties savā valodā, mierpilni vadīt dienas savās mājās ar tuvajiem un, nesaplūstot ar sabiedrības jūkli, būt ar savu “es”. Caur telekomunikāciju sakariem redzam, cik necilvēcīga un sāpju pilna cīņa par valsts neatkarību un mieru aizvien notiek arī 21.gs. Tamdēļ vēl skaudrāk apzināmies, ka arī mūsu tautas brīvība nav uzdāvināta, bet gan senču asinīm izcīnīta. Protams, mēs esam latvieši katru dienu, tomēr novembris ir laiks, kad savu piederību izjūtam visspēcīgāk. Arī šogad patriotisko nedēļu iesākām ar Lāčplēša dienu.

Lāčplēša dienai noskaņu piešķīra patriotiskās dziesmas, kas skanēja skolas vestibilā. Karodziņiem plīvojot, skolu apciemoja “Mazputniņš” saime. Plkst. 13:00 tikāmies sporta laukumā, lai demonstrētu ierindas mācības un soļošanas prasmi un vērotu 9.klases paraugdemonstrējumu –  ugunsdzēsēju mācībās apgūto.  Pēc tam sākās sportiskās aktivitātes, ko bija sarūpējušas sporta skolotājas Līga Glāzere – Spalviņa un Agita Krama, VAM pasniedzējs Alvis Rogozins, ugunsdzēsēju mācības skolotājs Intars Spalviņš. Klases stafetēs pierādīja izturību un stiprināja vienotības garu. Vakarā pulcējāmies pie gaismas sienas, kur ar direktores uzrunu un skolēnu dziesmu tika atklāts lāpu gājiens. Ar lukturīšiem, svecītēm, lāpām izgaismodami Vecpiebalgas ielas, devāmies līdz kultūras namam. Tur mūs sagaidīja kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna. Tikām iepriecināti ar muzikālu sveicienu, saņēmām sveicienus no Cēsu novada pašvaldības izpilddirekora vietnieces Baibas Eglītes. Interesentiem bija iespēja aplūkot Zemessardzes 27.kājinieku bataljona paraugdemostrējumus: miltāro tehniku, aprīkojumu, formas tērpu. Lāpu gājiena noslēgumā sildījāmies ar siltu tēju un spēka putru.

Manuprāt, mums kopā izdevās ne tikai pieminēt un godināt varoņus, bet arī vairāk saliedēties kā skolas kopienai. Novērtēsim mūsu tautas brīvību un mieru virs zemes ne tikai novembra mēnesī, bet ik dienu!